Door de opwarming zakt het grondwaterpeil in het grote India razendsnel. En dat heeft gevolgen voor de hele wereld

Nu al ervaren boeren in India hoe de opwarming van de Aarde impact heeft op hun land. Om het toch te kunnen irrigeren, hebben ze nu nog een oplossing: meer grondwater oppompen. Maar daardoor dreigen er wel tekorten. Met grote gevolgen voor de enorme Indiase bevolking én de rest van de wereld.

Als de trend doorzet – met andere woorden, als we klimaatverandering niet weten te stoppen – dan zakt het grondwaterpeil tegen 2080 drie keer zo hard als nu, blijkt uit onderzoek van de University of Michigan. Het zet de voedsel- en watervoorziening in India zwaar onder druk.

Belangrijke voedselproducent
De bestaanszekerheid van een derde van het 1,4 miljard inwoners tellende land wordt bedreigd doordat er straks minder water beschikbaar is als gevolg van klimaatverandering en de uitputting van het grondwater. Het heeft ook wereldwijd gevolgen. India is de tweede grootste producent ter wereld van granen als rijst en tarwe.

“We hebben ontdekt dat boeren nu al meer water oppompen als gevolg van de hogere temperaturen en daar is nog geen rekening mee gehouden in eerdere voorspellingen over de grondwaterstand in India”, vertelt onderzoeker Meha Jain. “Dat is zorgelijk, aangezien India de grootste verbruiker is van grondwater ter wereld en een cruciale producent van voedsel, regionaal en wereldwijd.”

Boeren grijpen zelf in
De onderzoekers kwamen tot hun conclusies door historische data over de grondwaterstanden, het klimaat en waterverbruik te bestuderen. Zo konden ze vaststellen dat er meer grondwater wordt opgepompt sinds de Aarde opwarmt. Verder vergeleken ze nog klimaatmodellen met voorspellingen over de toekomstige temperatuur en hoeveelheid neerslag om een schatting te kunnen maken van het verlies aan grondwater in de toekomst in India.

Eerdere studies richtten zich vooral op de individuele effecten van klimaatverandering en de uitputting van grondwater op de oogsten in het land. Ze hielden geen rekening met de beslissingen die boeren zelf nemen om bijvoorbeeld meer grondwater op te pompen als het droger wordt. Dat doen de Amerikaanse onderzoekers nu wel. Ze hebben berekend in welke mate de hogere temperaturen invloed hebben op de waterbehoefte van gewassen en hoe boeren daarop reageren door meer water op te pompen.

Maatregelen nodig
“Uit de ramingen van onze modellen blijkt dat als er niets verandert de hogere temperaturen ertoe leiden dat het grondwatertekort drie keer zo snel oploopt in de toekomst en dat er ook in Zuid- en Centraal-India hotspots gaan ontstaan waar het grondwater uitgeput raakt”, vertelt hoofdonderzoeker Nishan Bhattarai van de University of Oklahoma, die zich ernstig zorgen maakt. “Zonder beleidsmaatregelen om het grondwater op peil te houden, gaan de hogere temperaturen het al bestaande grondwaterprobleem in India nog flink verergeren en komt India’s voedsel- en waterzekerheid verder onder druk te staan door de klimaatcrisis.”

Eerdere studies wezen al uit dat door klimaatverandering de opbrengst van de belangrijkste gewassen in India halverwege deze eeuw al met 20 procent kan afnemen. Tegelijkertijd zakt de grondwaterstand in het land in een alarmerend tempo, met name omdat het dus wordt gebruikt voor irrigatie.

De put droogt op
De onderzoekers hebben een dataset ontwikkeld met daarin de grondwaterstanden van duizenden putten door heel India. Verder gebruikten ze satellietobservaties om de waterstress van gewassen te meten en temperatuur- en neerslaggegevens. Volgens de meeste klimaatmodellen lopen de temperaturen op, wordt het regenseizoen heviger en wordt het de komende decennia in de winter droger in India. Probleem is dat de toenemende neerslag in de zomer niet genoeg is om te compenseren voor de hogere temperaturen en de droogte in de winter, waardoor het grondwaterpeil versneld zakt.

Na meerdere klimaatscenario’s vergeleken te hebben, blijft de schatting dat de grondwaterstand tussen 2041 en 2080 gemiddeld meer dan drie keer zo hard daalt als nu. Als India zichzelf en de wereld van voedsel wil blijven voorzien, moet er dus heel snel iets veranderen.

Bronmateriaal

"Warming temperatures exacerbate groundwater depletion rates in India" - Science
Afbeelding bovenaan dit artikel: Nikhil Patil / Getty (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd