Doof brein verwerkt ook tast heel anders

Mensen die op jonge leeftijd het gehoor verliezen, kunnen erop rekenen dat de ontwikkeling van hun hersenen ietsje anders verloopt. Zo gaat het dove brein ook tast heel anders verwerken.

Dat hebben wetenschappers ontdekt. Ze beschrijven hun bevindingen in het blad Journal of Neuroscience.

Auditieve cortex
In ons brein bevindt zich de auditieve cortex. Dit deel van de hersenen verwerkt geluidsprikkels. Maar in het geval van dove mensen, wordt dit deel van de hersenen gebruikt om visuele prikkels en prikkels die ontstaan door tast, te verwerken. Dove mensen gebruiken daarvoor in veel grotere mate dan mensen die kunnen horen de auditieve cortex. Het onderzoek wijst erop dat een auditieve cortex in ontwikkeling die niet aan geluidsprikkels wordt blootgesteld, voor andere taken wordt ingezet. “Dit onderzoek laat zien hoe het brein in staat is om zich op ingrijpende wijze opnieuw te bedraden,” concludeert onderzoeker James F. Battey.

Goede vraag!

Wat gebeurt er in ons brein wanneer we ons in een volle, rumoerige zaal op één stem proberen te richten? Lees het hier!

Perifeer zicht
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat mensen die doof geboren worden beter in staat zijn om perifeer zicht te verwerken. Perifeer zicht is alles wat wel in ons gezichtsveld valt, maar wat zich niet centraal (en dus scherp) in ons gezichtsveld bevindt. Bijvoorbeeld: u kijkt naar uw computerscherm en ziet dat helder. U ziet ook uw toetsenbord wel, maar dat ziet u niet helder. Het bevindt zich in het perifere gezichtsveld. Dat onderzoek wees er al op dat mensen verschillende delen van het brein gebruiken (waaronder de gebieden die geluid verwerken) om zicht te verwerken. Maar het is voor het eerst dat aangetoond wordt dat naast zicht ook tast anders verwerkt wordt.

Tast
“Wij ontwikkelden deze studie, omdat we dachten dat tast en zicht een sterkere interactie zouden hebben in de auditieve cortex van dove mensen,” vertelt onderzoeker Christina Karns. “En nu blijkt dat de auditieve cortex in mensen die doof zijn tijdens ons experiment nog meer op tast focust dan op zicht.”

Het onderzoek kan implicaties hebben voor mensen die doof zijn. Zo zouden studenten er hun voordeel mee kunnen doen. Een interactie tussen tast en zicht kan dove studenten misschien helpen om beter en sneller te leren lezen en rekenen. Ook wetenschappers die dove kinderen van een cochleair implantaat voorzien en ze zo weer in staat stellen om iets te horen, kunnen bij het onderzoek gebaat zijn. De auditieve cortex van de kinderen is klaarblijkelijk niet gewend om geluidsprikkels te verwerken en wordt voor iets anders gebruikt. Door te meten in hoeverre de auditieve cortex andere taken vervult, kan bepaald worden wat er moet gebeuren om deze toch weer zo goed mogelijk geluidsprikkels te laten verwerken.

Bronmateriaal

"NIH study shows the deaf brain processes touch differently" - NIH.gov
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door McLeod (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd