Dodelijk giftige slang ontdekt in China

En de slang blijkt twintig jaar voor deze officieel ontdekt werd, al een leven te hebben geëist.

Dat is te lezen in het blad ZooKeys. De nieuwe slangensoort heeft de naam Bungarus suzhenae gekregen en komt voor in het zuidwesten van China en noorden van Myanmar.

Gebeten
Onderzoekers kwamen de nieuwe slangensoort in 2015 op het spoor toen de Chinese herpetoloog Mian Hou gebeten werd door een slang die op het eerste gezicht tot de soort Bungarus multicinctus leek te behoren. “Het deed pijn rond de wond en de huid werd zwart,” zo vertelt Hou. Hij overleefde de aanvaring gelukkig.

Maar wetenschappers waren wel wat verbaasd. Want de klachten van Hou waren heel anders dan wat ze normaal na een beet van B. multicinctus zagen. Zo geeft een beet van B. multicinctus normaal gesproken geen pijn of verkleuring rond de wond. En dus besloten ze op onderzoek uit te gaan. Tussen 2016 en 2019 werden in het zuidwesten van China meerdere slangen verzameld en (genetisch) onderzocht. Het onderzoek wijst uit dat de slang die Hou in 2015 beet weliswaar in veel opzichten leek op B. multicinctus en andere soorten uit dit slangengeslacht, maar zich op bepaalde punten ook duidelijk van hen onderscheidde. Uiteindelijk moesten onderzoekers concluderen dat de slang tot een nog niet beschreven soort behoorde: B. suzhenae.

Slachtoffer
De soort is – net als de andere slangen uit het geslacht Bungarus – zeer giftig. Het lijkt aannemelijk dat de soort in het verleden al heel wat slachtoffers gemaakt heeft. Eén ervan kunnen de onderzoekers met zekerheid identificeren: de herpetoloog Joseph Slowinski. Hij stierf in 2001 nadat hij gebeten was door een jonge B. suzhenae, zo blijkt nu.

Het onderzoek is heel belangrijk, zo stellen de onderzoekers. Een nauwkeurige beschrijving en identificatie van verschillende slangensoorten kan namelijk levens redden. Het legt de basis voor onderzoek naar hun gifstoffen, een antigif en de beste medische behandeling.

Bronmateriaal

"New deadly snake from Asia named after character from Chinese myth 'Legend of White Snake'" - Pensoft Publishers
Afbeelding bovenaan dit artikel: Dr Li Ding

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd