Dode Zee deed al eens een verdwijntruc

Wetenschappers hebben ontdekt dat de Dode Zee zo’n 120.000 jaar geleden vrijwel geheel verdween. En dat is zorgwekkend.

De wetenschappers boorden in de bodem van de Dode Zee en vonden er sedimenten die erop wijzen dat de Dode Zee lang niet altijd zo ‘vochtig’ was. Ze vonden lagen gips en zout. Die lagen wijzen erop dat de Dode Zee ooit niet op kon boksen tegen de verdamping van het water. En dat had grote gevolgen: zo’n 120.000 jaar geleden was de Dode Zee vrijwel helemaal leeg.

Groter en kleiner

De hoogte van de zeespiegel van de Dode Zee fluctueerde de afgelopen millennia sterk. Zo’n 120.000 jaar geleden was de Dode Zee vrijwel leeg. Maar 25.000 jaar geleden had de Dode Zee een enorm hoge waterspiegel: het water stond toen zo’n 260 meter hoger dan nu het geval is.

Warm
Hoe kan dat? Aan mensen kan het niet gelegen hebben. Er leefden helemaal geen of amper mensen in dit gebied. Het moet dus alles te maken hebben met natuurlijke omstandigheden: de temperatuur. Ongeveer 120.000 jaar geleden was de aarde even warm of ietsje warmer dan deze nu is.

Zorgen
En dat baart de onderzoekers zorgen. Want de Dode Zee heeft het bijzonder moeilijk. De zee dreigt zelfs te verdwijnen. Belangrijkste aanvoer van water is namelijk de Jordaan. Deze stroomt door tal van landen en in al die landen halen mensen er water uit voor eigen gebruik. Hierdoor bereikt steeds minder water de Dode Zee en zakt het peil rap.

Nu hebben onderzoekers ontdekt dat de Dode Zee ook zonder menselijk ingrijpen kan verdwijnen. Hiervoor hoeven de temperaturen nog maar iets te stijgen. Tel daar alle landen die water van de Dode Zee ‘stelen’ bij op en een groot probleem komt met enorme snelheid op de regio af. De onderzoekers voorzien als er niet wordt ingegrepen grote watertekorten die op hun beurt weer kunnen leiden tot bijvoorbeeld conflicten.

Bronmateriaal

"Cores reveal when Dead Sea 'died'" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Laura Padgett (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd