Denisova-mensen waren diverser dan Neanderthalers

vingerkootje

Het wijst erop dat Homo denisova – een recent in Siberië ontdekte mensachtige – in grote getale en langdurig op aarde leefde.

Enkele jaren geleden ontdekten onderzoekers in een grot in Siberië een vingerkootje dat toe bleek te behoren aan een groep oude mensachtigen die ons nog onbekend was: de Homo denisova. De laatste jaren zijn we steeds meer over deze mensachtigen te weten gekomen. Zo brachten onderzoekers het volledige genoom van het meisje waaraan het eerder ontdekte vingerkootje toebehoorde, in kaart. En bleek dat moderne Aziaten genetisch materiaal van H. denisova bezitten, wat erop wijst dat de voorouder van de moderne mens seks had met H. denisova.

Drie individuen
Een nieuw onderzoek vertelt ons nu weer ietsje meer over H. denisova. Wetenschappers analyseerden twee kiezen die eerder in dezelfde grot als het vingerkootje werden aangetroffen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat deze kiezen eveneens toebehoren aan H. denisova. “Daarmee breidt het aantal bekende Denisova-individuen zich uit,” schrijven de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Genetische diversiteit
Door het DNA van de drie individuen met elkaar te vergelijken, kunnen de onderzoekers ook meer zeggen over de genetische diversiteit onder H. denisova. Zo blijkt dat de genetische diversiteit onder H. denisova beperkter was dan onder moderne mensen, maar ietsje groter dan onder Neanderthalers. Dat de genetische diversiteit onder H. denisova relatief groot was, suggereert dat deze mensachtigen in vrij grote getale voorkwamen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat DNA van één van de kiezen veel minder mutaties herbergt dan het DNA van de andere kies en het vingerkootje. Het suggereert dat deze kies tienduizenden jaren ouder is dan de resten van de andere twee individuen. Het zou betekenen dat H. denisova langdurig in dit gebied leefde.

Bronmateriaal

"Nuclear and mitochondrial DNA sequences from two Denisovan individuals" - PNAS.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door © MPI für evolutionäre Anthropologie.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd