DNA-onderzoek onderschrijft legende van koningin van Seba

DNA-onderzoek wijst erop dat legende over de steenrijke koningin van Seba – een bekend personage in de Bijbel, de Koran en oude Ethiopische verhalen – klopt.

Volgens de Bijbel bezocht de koningin van Seba de Israëlische koning Salomo nadat ze grote verhalen over diens wijsheid en rijkdom had gehoord. Om te achterhalen of de koning echt zo wijs was, reisde ze naar Israël en legde Salomo de moeilijkste vragen voor. Salomo kon ze allemaal beantwoorden. Waarop de koningin van Seba het volgende concludeerde:

Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht! Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.”

Reukwerk
Salomo ontving daarna 120 talent goud en een grote hoeveelheid reukwerk en edelstenen van de koningin van Seba . “Zoveel reukwerk als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is later nooit meer aangevoerd,” zo concludeert de Bijbel. Volgens oude Ethiopische verhalen bleef het daar echter niet bij. Later zou de koningin van Seba bevallen zijn van een zoon. De vader? Koning Salomo.

De koningin van Seba. Een schilderij uit 1405, door Conrad Kyeser.
Mix
Wetenschappers hebben nu in het DNA van Ethiopiërs bewijs gevonden dat de legende over de ontmoeting tussen Seba en Salomo onderschrijft. Dat meldt het blad The American Journal of Human Genetics. De onderzoekers bestudeerden het genoom van verschillende Ethiopische populaties. En het genoom van sommige populaties bleek opvallend veel te lijken op het genoom van populaties in Israël en Syrië. Deze Ethiopische populaties zouden zich zo’n 3000 jaar geleden met niet-Afrikaanse populaties hebben gemixt. En dat komt overeen met het moment waarop de koningin van Seba en Salomo elkaar ongeveer ontmoet moeten hebben. “We ontdekten dat sommige Ethiopiërs een genoom hebben dat voor veertig tot vijftig procent sterk lijkt op het genoom van populaties buiten Afrika, terwijl de overige helft van hun genoom meer lijkt op dat van populaties op het Afrikaanse continent,” vertelt onderzoeker Toomas Kivisild. “We berekenden de genetische afstand en ontdekten dat deze niet-Afrikaanse regio’s van het genoom het meest lijken op het genoom van populaties in Egypte, Israël en Syrië in plaats van op het genoom van de aangrenzende populaties in Jemen en die van de Arabieren.”

Samen met eerder onderzoek onderschrijft deze studie de legende van de koning van Seba. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de taal Ethiopisch-Semitisch – een taal die afstamt van een taal die voornamelijk in het Midden-Oosten wordt gesproken – zo’n 3000 jaar geleden ontstond. Tegelijkertijd met de aankomst van het niet-Afrikaanse genetische materiaal. Het zijn allemaal stukjes bewijs voor de aanwezigheid van koningin Seba en haar gevolg in Israël.

Bronmateriaal

"Genomics and African Queens" - Sanger.ac.uk
Het schilderij bovenaan dit artikel is gemaakt door Giovanni Demin.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd