Dit zijn de heftige gevolgen voor mensen die in hun jeugd psychische problemen hadden

Concentratieproblemen, opstandig of antisociaal gedrag, je verwacht dat kinderen daar best overheen kunnen groeien zonder dat het al te grote consequenties heeft. Dat is helaas niet zo. Wie in zijn jeugd gedragsproblemen had, stopt gemiddeld eerder met school, verdient later minder geld en heeft als volwassene een slechtere gezondheid.

Dat het behalen van diploma’s van meer afhankelijk is dan intelligentie blijkt wel uit nieuw Amerikaans onderzoek: mensen die als kind moeite hadden om zich te concentreren, hebben later een beduidend lager opleidingsniveau. Impulsieve kinderen komen in de toekomst dan weer vaker in aanraking met justitie. “Uit onze studie blijkt dat het gedrag, de eigenschappen en ervaringen van kinderen duidelijke indicatoren zijn voor hoe het in hun volwassen leven gaat, ook al gebeurt er nog van alles in de tussentijd”, zegt hoofdonderzoeker Andrew Koepp van de University of Texas.

Op herhaling
De Amerikanen herhaalden een baanbrekend Nieuw-Zeelands onderzoek uit 2011 waarbij meer dan duizend kinderen uit Dunedin meer dan dertig jaar lang werden gevolgd. Toen werd voor het eerst aangetoond dat problemen met zelfbeheersing in de jeugd direct gelinkt zijn aan allerlei negatieve uitkomsten in het volwassen leven. Bij deze zogenaamde conceptuele replicatie nemen de wetenschappers dezelfde theorie over van het Nieuw-Zeelandse onderzoek, maar hebben ze een nieuw experiment bedacht om de theorie te testen. Ze gebruiken hiervoor de langlopende data van 15.000 Britse proefpersonen, die allemaal zijn geboren in 1958, plus gegevens van 1168 Amerikanen, die het levenslicht zagen in 1991 en zijn gevolgd tot hun 26ste verjaardag.

“De Dunedin-studie heeft ontzettend veel aandacht gekregen in de media en in de onderzoeksliteratuur. Er is in de afgelopen twaalf jaar meer dan 5000 keer uit geciteerd door andere studies. Wij wilden daarom graag weten of de resultaten buiten Nieuw-Zeeland hetzelfde zijn”, legt Koepp uit. “Dus onze belangrijkste vraag was: kun je op basis van aandachts- en gedragsproblemen in de jeugd voorspellen wat het effect is op de fysieke en psychische gezondheid en de mate van maatschappelijk succes bij Britten en Amerikanen?”

Overal dezelfde conclusie
Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan vulden ouders en leraren van de jeugdige deelnemers vele malen een vragenlijst in over hun aandachtsspanne, impulsiviteit en neiging tot hyperactiviteit, zowel thuis als op school. Later, als volwassene, gaven de proefpersonen zelf antwoord op allerlei vragen die een beeld gaven van hun opleidingsniveau, carrière en financiële situatie. Ook vertelden ze over hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

“We waren verrast hoe dicht de uitkomsten van de Britse en Amerikaanse onderzoeken bij de originele studie uit Nieuw-Zeeland lagen. Bij sommige van de statistische modellen waarmee we de data doorrekenden, kwamen we zelfs op exact dezelfde conclusies uit”, vertelt Koepp. “Dit is geweldig nieuws voor onze vakgroep, want nu kunnen we met nog meer zekerheid stellen dat het vermogen van kinderen om hun aandacht te focussen en hun gedrag te beheersen, een belangrijke vaardigheid is voor hun hele leven. Als we nu iets dergelijks beweren, kunnen we drie grote, langlopende studies aanhalen uit drie verschillende landen”

Belangrijk om in te grijpen
Het tweede doel van de wetenschappers was om de verschillende aspecten van aandacht en gedrag afzonderlijk te onderzoeken, iets wat niet in de Dunedin-studie is gedaan. Maakt het uit voor de toekomstige gevolgen of je als kind hoog scoort op hyperactiviteit of impulsiviteit? Het antwoord is ja: een korte aandachtsspanne blijkt samen te hangen met een laag opleidingsniveau en veel impulsiviteit vergroot de kans om opgepakt en veroordeeld te worden. Daarbij maakte het niet uit of het probleemgedrag rond 8- of 11-jarige leeftijd tot uiting kwam.

“De uitkomsten van ons onderzoek spreken voor zich. Ik ben ervan overtuigd dat het erg belangrijk is om manieren te vinden om kinderen te helpen met hun aandachts- en gedragsproblemen. Het maakt niet uit op welke leeftijd ze hiermee worstelen, als hun gedrag verbetert dan ziet de toekomst er voor hen op allerlei manieren een stuk beter uit”, besluit Koepp.

Bronmateriaal

"Attention and Behavior Problems in Childhood Predict Adult Financial Status, Health, and Criminal Activity" - Developmental Psychology
Afbeelding bovenaan dit artikel: Soupstock

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd