Dit is waarom je echt niet moet appen terwijl je loopt

Appen en wandelen klinkt al niet als de meest veilige combinatie. Maar nu laten onderzoekers in een nieuwe studie zien hoe gevaarlijk dit écht is.

Tegenwoordig is de mobiele telefoon niet meer uit ons leven weg te denken. Zelfs wanneer we op straat lopen kunnen velen het niet laten om een appje te beantwoorden of op Instagram te scrollen. Hoewel dit niet als de meest veilige combinatie klinkt, is het op dit moment eigenlijk nog onduidelijk in hoeverre dit de kans op ongelukken werkelijk vergroot. En dus nam neurowetenschapper Matthew Brodie, verbonden aan de University of New South Wales, de proef op de som.

Lopend appen
Deskundigen hebben zich al vaker afgevraagd of lopend appen tot meer ongelukken leidt. Er zijn echter nog maar weinig onderzoeken gedaan naar hoe appende wandelaars reageren op onvoorspelbare gevaren. Bovendien hebben de studies die dit wel hebben onderzocht, tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Sommige toonden aan dat voetgangers die al lopend appen sneller tegen tegenliggers aan botsen, terwijl andere onderzoeken suggereren dat jongeren de kunst van het multitasken onder de knie hebben en in staat zijn om nauwkeurig te appen terwijl ze scrollend en typend over straat gaan. Maar of dit echt zonder gevaar is… “Het lijkt erop dat maar liefst 80 procent van de mensen, zowel jongeren als ouderen, met het hoofd naar beneden loopt te appen,” zegt Brodie in gesprek met Scientias.nl. “Het is het nieuwe normaal. Jongeren hebben zelfs nooit een wereld gekend waar dit niet het geval was. Ik vroeg me af of dit wel veilig is. Is dit de toekomst waarin we willen leven? Wat is het toch aan de smartphone dat zo hyperverslavend is?”

Deze vragen hebben ertoe geleid dat Brodie de gevaren van lopend appen beter wilde bestuderen. “Ik wilde weten of deze gevaren reëel of ingebeeld zijn,” zegt hij. “Ik wilde het risico op een herhaalbare manier meten.”

Loopbrug
Om dat te doen, rekruteerde het team 50 studenten die over een betegelde loopbrug moesten lopen. Halverwege de loopbrug bevond zich een tegel die uit zijn plaats geschoven kon worden. Wanneer iemand hier opstapte, gleed hij gegarandeerd uit, vergelijkbaar met wanneer je op een bananenschil stapt. Om te voorkomen dat de studenten benen braken, droegen ze een veiligheidsharnas. Vervolgens werd hen gevraagd om de zin ‘a quick brown fox jumps over the lazy dog’ te typen – een zin waarin alle letters van het alfabet zijn verwerkt – terwijl ze over de loopbrug wandelden. Ook moesten ze een keer zonder te appen de loopbrug oversteken.

Vallen
De onderzoekers ontdekten dat lopend appen inderdaad de kans op ongelukken vergroot. Zo vielen de studenten eerder wanneer ze al typend over de loopbrug wandelden, zelfs wanneer ze wisten dat ze konden uitglijden. “Wat me verbaasde is hoe verschillend mensen reageerden toen ze hoorden dat ze konden uitglijden,” vertelt Brodie. “Sommigen vertraagden en kozen voor een voorzichtigere aanpak. Anderen versnelden juist. Dergelijke verschillende benaderingen laten zien dat geen twee mensen hetzelfde zijn.” Maar ondanks dat sommige deelnemers de loopbrug voorzichtiger overstaken, verminderde dit hun kans om te vallen niet.

Gevaarlijk
De bevindingen duiden erop dat lopend appen dus wel degelijk realistische risico’s met zich meebrengt. En dat terwijl velen van ons zich er toch in het dagelijks leven schuldig aan maken. “Je vormt een gevaar voor jezelf en ook voor anderen,” zegt Brodie. “Denk aan fietsers die jou proberen te ontwijken en vervolgens zelf een ongeluk krijgen of aan een ouder, meer kwetsbaar persoon die onder de voet wordt gelopen door een appende wandelaar. Als je appt en voor een bus of tram loopt, kunnen de gevolgen zelfs fataal zijn. Aan de andere kant, als je tegen een lantaarnpaal loopt, schaadt dat alleen je trots.”

Groeiend probleem
Met de studie laat Brodie dus zien hoe gevaarlijk lopend appen is. “Het is een onvoldoende onderzochte reden voor een steeds groter groeiend aantal ongevallen met voetgangers,” zegt Brodie. “Het is echt een groeiend probleem. Je hoort regelmatig dat er ongelukken gebeuren en iemand al append op een tegenligger inloopt.” Harde cijfers bestaan er overigens nog niet. “In veel landen moet het gebruik van mobiele telefoons als oorzaak van een voetgangersongeval nog beter in beeld worden gebracht,” aldus Brodie.

Genderneutraal
De bevinding dat lopend appen de kans op ongelukken vergroot, is misschien niet heel verrassend. Wel is dit nu voor één van de eerste keren gestaafd in een wetenschappelijke studie. “Ik denk dat het vooral bevestigt wat de meeste mensen al vermoedden,” merkt Brodie op. “Wat echter wel verrassend is, is dat het een hele ‘genderneutrale’ kwestie is. Beide geslachten maken zich er schuldig aan. Het spreekt dan ook de veelgehoorde mythe dat vrouwen beter zijn in multitasken tegen. Zowel mannen als vrouwen hebben een even grote kans op een ongeluk als ze lopend appen.”

Kunnen we stoppen?
De vraag is of mensen aangespoord kunnen worden om hun telefoon in het verkeer links te laten liggen. De onderzoekers merken op dat met name jonge mensen geneigd zijn om risico’s te nemen, zelfs als ze zich van de gevaren bewust zijn. “Zij zullen risicovol gedrag blijven vertonen – zelfs als ze de risico’s kennen,” vermoedt Brodie. “Daarom denk ik dat enkel educatieve inspanningen niet genoeg zullen zijn om het probleem op te lossen. Dit heeft vooral te maken met de onmiddellijke en zeer verslavende sociaal-emotionele beloning die wordt ervaren door het gebruik van mobiele telefoons.” Daarom heeft Brodie een beter idee. “Ik stel voor dat fabrikanten van de technologie de verantwoordelijkheid nemen voor het veilige gebruik ervan,” vervolgt hij. “Zij hebben het per slot van rekening ook mogelijk gemaakt dat een zeer verslavend product wereldwijd op grote schaal wordt misbruikt. Toekomstige telefoons zouden dan ook moeten worden voorzien van een bewegingsvergrendeling.”

Bewegingsvergrendeling
Deze bewegingsvergrendeling komt overeen met wat er momenteel al beschikbaar is voor autorijders. In dit geval vergrendelt de mobiele telefoon zichzelf automatisch wanneer er beweging wordt gedetecteerd die harder gaat dan ongeveer twintig kilometer per uur. Een soortgelijk systeem kan mogelijk worden geactiveerd wanneer iemand loopt, waardoor het scherm wordt vergrendeld en iemand gedurende die tijd niet kan appen. In toekomstig onderzoek is het team van plan om de effectiviteit van deze interventie grondiger te bestuderen.

In de tussentijd hoopt Brodie dat mensen zich meer van de gevaren bewust zullen worden en misschien vaker hun mobiel in hun zak laten zitten wanneer ze de straat op gaan. En als je toch nog lopend appt, “zorg dan in ieder geval dat je levens- en zorgverzekering up to date is,” grapt de onderzoeker. “Misschien kun je kniebeschermers dragen of een stevige helm op doen. En hang een plaat om je nek, zodat iedereen weet dat ze je op het voetpad moeten vermijden.”

Bronmateriaal

"Texting while walking makes college students more likely to fall" - Cell Press (via EurekAlert)

Interview met Matthew Brodie

Afbeelding bovenaan dit artikel: Fluxfactory van Getty Images Signature (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd