Disclaimer


Het gebruik van informatie op Scientias.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Scientias.nl.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studiedoeleinden te gebruiken.

Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Ook voor scholen is het niet zonder meer toegestaan informatie van deze website te gebruiken als lesteksten, als bronnen hiervoor of anderszins. Wilt u iets als lesinformatie overnemen, neem dan svp eerst contact op met de redactie van Scientias.nl. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijn aangeleverd. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven.

Scientias.nl heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Scientias.nl, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen

Aan de op Scientias.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse van wetenschappelijk nieuws. Scientias.nl velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Scientias.nl is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. Scientias.nl is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Het team van Scientias.nl houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.

Reacties

Reacties onder artikelen of op het forum van Scientias.nl vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat reacties geplaatst worden, wil niet zeggen dat de redactie het met de inhoud ervan eens is of er dezelfde mening op nahoudt als degenen die reageren. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van berichten ligt dan ook altijd bij de reageerder. De redactie van Scientias.nl behoudt zich wel het recht voor om reacties te verwijderen of te wijzigen als er sprake is van discriminatie, een commerciële uiting, op de man spelen of als reacties inhoudelijk weinig toevoegen.