Dinosaurussen koerden mogelijk als duiven

In films communiceren dinosaurussen doorgaans met hun bek wijd open, maar in het echt kunnen ze wel eens met gesloten mond hebben gekletst.

Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers nadat ze zich bogen over de evolutie van een wel heel bijzondere manier van communiceren: communiceren met gesloten mond. Verschillende vogels – waaronder duiven – doen het. Ze houden de mond gesloten en stoten geluiden uit via de nek. Om die geluiden te maken, ‘duwen’ de vogels lucht in een ‘zakje’ in de hals.

Territorium verdedigen
Vogels die communiceren met gesloten snavel doen dat meestal alleen om een partner aan te trekken of hun territorium te verdedigen. Wanneer ze om andere redenen van zich moeten laten horen, communiceren ze vaak met de snavel open. De geluiden die met gesloten snavel worden geproduceerd klinken heel anders dan de geluiden die uit de snavel voortkomen. Zo zijn ze lager en veel zachter.

WIST JE DAT…

…onderzoekers recent één van de grootste dinosaurussen ooit hebben ontdekt? De dino moet tussen de 26 en 28 meter lang zijn geweest!

Archosaurus
De onderzoekers gingen na hoeveel vogels aan communiceren met een gesloten snavel doen en hoe ze die vaardigheid hadden verkregen. Maar liefst 52 van de 208 bestudeerde vogels bleek in staat te zijn om met een dichte snavel te communiceren. Bovendien bleek dat deze vaardigheid zeker zestien keer in archosauria – de groep waartoe de vogels, dinosaurussen en krokodillen behoren – is geëvolueerd. Wat verder opviel, is dat alleen dieren met een vrij grote lichaamsomvang (minstens net zo groot als een duif) in staat waren om te communiceren met de snavel dicht.

Net als duiven?
Omdat dinosaurussen ook tot de archosauria behoren en doorgaans een groot lichaam hadden, is het volgens de onderzoekers aannemelijk dat sommige dino’s ook met gesloten bek communiceerden. Net zoals bijvoorbeeld duiven dat vandaag de dag doen.

Als dat inderdaad zo was, moeten we ons beeld van de dinosaurus – dat toch grotendeels bepaald wordt door de Jurassic Park-films – grondig herzien. Het zou namelijk betekenen dat dinosaurussen een nek hadden die kon opzwellen en lage geluiden uitstootten zonder dat ze daarbij hun indrukwekkende gebit lieten zien. Overigens gaan de onderzoekers ervan uit dat als dinosaurussen op deze wijze communiceerden, ze dat alleen deden als ze een partner voor zich moesten zien te winnen.

Bronmateriaal

"" -

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd