‘Digitale media tasten sociale vaardigheden jongeren aan’

telefoon

Jongeren die de tijd doden door naar het scherm van hun smartphone, computer en televisie te loeren, kunnen wel eens belangrijke sociale vaardigheden kwijtraken. Ze zijn minder goed in staat om emoties te herkennen.

De onderzoekers bestudeerden 51 kinderen van ongeveer twaalf jaar oud. De kinderen gingen gedurende vijf dagen op kamp. Tijdens dit kamp zijn elektronische apparaten niet toegestaan. De onderzoekers verzamelden ook een controlegroep. Deze bestond uit 54 kinderen van dezelfde leeftijd en school. Deze kinderen zouden nadat de studie was afgelopen op hetzelfde kamp gaan.

Experiment
Voordat de eerst groep op kamp zou gaan, werden alle kinderen aan een aantal experimenten onderworpen. Zo kregen ze foto’s te zien waarop gelukkige, verdrietige en angstige gezichten te zien waren. Ook keken ze filmpjes waarin acteurs bepaalde emoties vertoonden. De kinderen moesten die emoties benoemen. Toen de eerste groep kinderen terug kwam van kamp, legden alle kinderen deze testjes opnieuw af.

VS

De kinderen die aan dit onderzoek meewerkten, woonden allemaal in de Verenigde Staten. De kinderen gaven zelf aan op een schooldag gemiddeld 4,5 uur met televisie, videospelletjes en smartphoneberichtjes in de weer te zijn.

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen die op kamp waren geweest – en dus gedurende vijf dagen geen smartphone in handen hadden gehad, geen televisie hadden gekeken of achter de computer hadden gezeten – na afloop van het kamp veel beter scoorden. Gemiddeld maakten deze kinderen voordat ze op kamp gingen tijdens het benoemen van emoties op basis van foto’s 14.02 fouten. Na afloop van het kamp bleken ze veel beter in staat te zijn om de emoties van gezichten af te lezen: ze maakten gemiddeld slechts 9.41 fouten. De scholieren die niet op kamp waren geweest – en dus vijf dagen lang gewoon gebruik maakten van televisie, smartphone en computer – lieten een significant kleinere verandering zien. En toen de onderzoekers de kinderen de filmpjes voorlegden, presteerden de kinderen die op kamp waren geweest significant beter, terwijl de studenten die niet op kamp waren geweest nog net zo scoorden als vijf dagen eerder.

Sociale vaardigheden
“Echte interactie wordt vervangen door interactie middels een scherm en dat lijkt onze sociale vaardigheden aan te tasten,” vat onderzoeker Patricia Greenfield haar studie samen. “Je kunt non-verbale emotionele aanwijzingen beter leren door communicatie in levende lijve dan door communicatie middels een scherm,” voegt onderzoeker Yalda Uhls uit. “Als je niet face-to-face communiceert, kun je belangrijke sociale vaardigheden kwijtraken.”

De onderzoekers benadrukken dat ook emoticons – de bekende gele gezichtjes waarmee bepaalde emoties op computers en smartphones worden gecommuniceerd – het verlies aan bepaalde sociale vaardigheden niet kunnen tegengaan. “We zijn sociale wezens. We hebben tijd zonder elektronische apparaten nodig.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd