Digitale leugenaars ontmaskerd

Tellen met een stopwatch om te kijken of iemand liegt of niet

Gebruikers van instant messengers opgelet! Vallen er wel eens pijnlijke stiltes tijdens uw gesprekken? Zo ja, dan hebt u misschien te maken met een leugenaar. Uit een nieuwe studie blijkt dat mensen die tijdens een online gesprek liegen er langer over doen om te reageren, vaker de tekst aanpassen en kortere reacties sturen dan gemiddeld.

Wetenschappers aan de Brigham Young University hebben voor het onderzoek een computerprogramma ontwikkeld, waarbij studenten dertig vragen moesten beantwoorden. Aan de deelnemers van het onderzoek werd gevraagd bij de helft van de vragen te liegen. De gelogen antwoorden werden vaker gewijzigd. Ook duurde het tien procent langer voor de personen om te reageren dan bij eerlijk beantwoorde vragen. De wetenschappers zeggen er wel bij dat we niet direct moeten aannemen dat een persoon liegt als hij of zij traag reageert.

Wist u dat…

…het makkelijker is om te liegen wanneer u dit vaker doet?

Online versus real life
Mensen kunnen online gemakkelijk hun identiteit verbloemen. Een leugentje is zo gemaakt, want ja, wie merkt er eigenlijk iets van? Als mensen ergens slecht in zijn, dan is het wel in het herkennen van leugens. Ongeveer 54 procent van de leugens in real life wordt door de mens opgemerkt. Bij online gesprekken is het vele malen lastiger, omdat u de persoon in kwestie niet kunt zien of horen.

Leugen of niet?
Er bestaat een kans dat wanneer u in aanraking komt met digitale leugenaars uw financiële en persoonlijke veiligheid in het geding komen. Met die gedachte in het achterhoofd zijn wetenschappers gestart met een experiment waarbij de mogelijke signalen van online liegen getraceerd worden. Wellicht wordt het mogelijk om chatprogramma’s te ontwikkelen waarbij u in real time kan aflezen of iemand liegt.

Bronmateriaal

"Digital deception: People who lie while texting take longer to respond" - news.byu.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Brigham Young University

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd