Dieren reisden met vlot naar Madagaskar

De eerste dieren moesten een oceaan oversteken om Madagaskar te bereiken en dat deden ze onder meer door te varen.

Dat is de opmerkelijke conclusie van wetenschappers van de University of Queensland in Australië. Madagaskar kwam lang voordat de eerste complexe dieren geëvolueerd waren geïsoleerd te liggen. Het is dus uitgesloten dat dieren zich reeds op het eiland bevonden toen het zich losmaakte van andere continenten.

Varen
Maar hoe kwamen de dieren dan op het eiland? Sommigen vlogen, zo stellen de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Andere zwommen. Maar er was ook een groep die voer. Deze dieren dobberden bijvoorbeeld op stukken hout, zo de oceaan over.

WIST U DAT…

…begin dit jaar op Madagaskar nog een nieuwe soort muislemuur werd ontdekt?

Windrichting
Maar zo’n ritje was niet altijd een onverdeeld succes. Het hing van de windrichting en de stroming af. Toen de stroming na enige tijd veranderde, nam het aantal dieren dat Madagaskar ‘per boot’ bereikte, rap af. Net als het aantal dieren dat zwom. De vliegende immigranten hielden stand en hun aantallen namen in die periode toe.

Onderzoek
Maar hoe weten de onderzoekers nu dat dieren op vlotten Madagaskar bereikten? Ze keken naar het aantal dieren dat in een bepaalde periode op het eiland aankwam en achterhaalden waar de dieren vandaan kwamen, hoe de stroming in die tijd was en hoe groot de afstand was tussen Madagaskar en het thuisland van de dieren. Zo ontdekten ze dat wanneer de stroming veranderde aanzienlijk minder dieren die niet konden vliegen Madagaskar bereikten. Dat wijst erop dat zij eerder zwemmend of (als ze dat niet konden) op een vlot naar het eiland reisden.

Het is voor het eerst dat de hypothese van dieren op een vlot overtuigend getoetst kan worden. En de onderzoekers zijn ook zeker niet van plan om het bij dit ene onderzoek te laten. In de toekomst hopen ze hun methodiek ook op andere eilanden los te laten en zo te achterhalen hoe verschillende diersoorten er precies terechtkwamen.

Bronmateriaal

"Madagascar's unique animal diversity due to immigration across oceans" - Uq.edu.au
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van de site Uq.edu.au.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd