Dieren hebben haast door klimaatverandering

Wetenschappers hebben ontdekt dat dieren hun migratie hebben opgeschoefd: ze reizen veel sneller dan tien jaar geleden.

De dieren reizen naar hoger gelegen gebieden – bergen – en in ieder geval van de evenaar vandaan. Ze doen dat op een tempo dat overeenkomt met het tempo waarmee hun leefgebied opwarmt. En opvallend genoeg ligt het migratietempo van de dieren tot wel drie keer hoger dan gedacht. De onderzoekers baseren die cijfers op een onderzoek naar het migratiegedrag van dieren. De onderzoekers richtten zich zowel op insecten als zoogdieren, reptielen, planten en vogels. Ook spinnen kwamen aan bod.

Meeste haast
Dieren die op plaatsen leefden waar de temperatuur het snelst steeg, hadden ook de meeste haast. De cijfers laten zien dat de migratie soms wel twee of drie keer sneller plaatsvindt dan gedacht. “Dit zal ook de rest van deze eeuw doorgaan.”

Verband
Ook is het verband tussen de migratie en het veranderende klimaat voor het eerst duidelijk in kaart gebracht, zo is in het blad Science te lezen. “Wij hebben voor de eerste keer laten zien dat de mate waarin de verspreiding van soorten is veranderd, nauw samenhangt met de mate waarin het klimaat in die regio is veranderd,” stelt onderzoeker I-Ching Chen.

Sommige wetenschappers vrezen dat klimaatverandering veel diersoorten fataal zal worden. Dit onderzoek laat zien dat er echter ook een grote kans is dat sommige diersoorten het door klimaatverandering beter gaan doen. Zij vinden een nieuw leefgebied dat beter bij hun behoeftes past. Tegelijkertijd is er ook reden tot zorg: hoelang kunnen de dieren de klimaatverandering nog bijhouden?

Bronmateriaal

"Animals moving more quickly from warming" - News.discovery.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door LINGARAJ G J (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd