‘Dieet kan krimpen brein voorkomen’

Onderzoek suggereert dat een speciaal dieet het krimpen van het brein en dus de kans op onder meer Alzheimer verkleint.

Wetenschappers trekken die conclusie in het blad Neurology. Ze baseren hun onderzoeksresultaten op een analyse van de gegevens van 104 mensen. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 87.

Test
De proefpersonen ondergingen tal van testen. Zo werd er bloed afgenomen en werden hun hersenen gescand. Ook werd er gekeken naar het geheugen van de proefpersonen en het dieet dat zij volgden. De meeste proefpersonen bleken goed te eten. Maar zeven procent van de proefpersonen kwam vitamine B12 tekort en maar liefst 25 procent had te weinig vitamine D.

WIST U DAT…

…er een verband is tussen dementie en obesitas?

Variaties
De onderzoekers ontdekten een verband tussen het dieet en de staat van het brein. Zo bleek de krimping van het brein en het vermogen om te denken en dingen te onthouden voor een groot deel bepaald te worden door het dieet. Mensen die veel omega-3-vetzuren aten en veel vitamines in hun dieet hadden zitten, hadden een kleinere kans op een krimpend brein. Variaties in het denkvermogen en het vermogen om zich dingen te herinneren, bleek voor 17 procent te verklaren te zijn door dieet. Voor 46 procent was het te verklaren door leeftijd, het aantal jaren dat men op school had doorgebracht en de bloeddruk. En variaties in de volume van het brein bleken voor 37 procent te verklaren door het dieet.

Hoopgevend
De onderzoekers benadrukken dat nader onderzoek hard nodig is. Maar het onderzoek is wel hoopgevend, zo stelt onderzoeker Gene Bowman. “Het is heel opwindend om te bedenken dat mensen het krimpen van hun brein kunnen voorkomen en hun hersenen scherp kunnen houden door een dieet.”

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat de wetenschappers mensen niet vroegen naar hun dieet, maar zich lieten leiden door biomarkers. Er werd dus aan de hand van stofjes in het bloed vastgesteld wat mensen aten. Dat is een stuk betrouwbaarder dan mensen vragen hoe hun dieet eruit ziet.

Bronmateriaal

"Diet Patterns May Keep Brain from Shrinking" - AAN.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Michael 'Shane' Red (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd