Die – soms heftig bekritiseerde – klimaatmodellen zijn echt zo gek nog niet

  Onderzoek wijst uit dat we nu leven in de wereld die de meeste klimaatmodellen in de afgelopen decennia hebben voorspeld.

  In berichtgeving over het klimaat kom je ze nogal eens tegen: klimaatmodellen. Simpel gezegd gebruiken wetenschappers ze om vast te stellen hoe het klimaat gaat reageren op een verwachte toename van de broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld CO2 en methaan. De modellen zijn gebaseerd op alles wat we over ons klimaatsysteem weten. Maar aangezien dat klimaatsysteem behoorlijk ingewikkeld is en we ook nog niet helemaal weten hoe alle componenten van het klimaatsysteem op de snel toegenomen uitstoot van broeikasgassen gaan reageren, wordt er met name door klimaatsceptici niet zelden getwijfeld aan de uitkomst van die klimaatmodellen. Want in hoeverre beschrijven ze nu wat er werkelijk op aarde gebeurt en gaat gebeuren? Wetenschappers hebben zich nu over die vraag gebogen en concluderen dat die klimaatmodellen echt zo gek nog niet zijn.

  Klimaatmodellen
  De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze 17 klimaatmodellen die tussen de jaren zeventig en 2007 zijn gepubliceerd, bestudeerden. Veertien ervan bleken vrij accuraat te kunnen voorspellen welke wereldwijde temperatuur er in de jaren na publicatie werd genoteerd. “De centrale boodschap is dat de opwarming die we hebben doorgemaakt vrij exact overeenkomst met wat klimaatmodellen tot wel 30 jaar geleden voorspelden,” stelt onderzoeker Zeke Hausfather. “En daardoor hebben we er meer vertrouwen in dat de klimaatmodellen van vandaag de dag het ook bij het juiste eind hebben.”

  Hansen
  Eén van de klimaatmodellen die Hausfather en collega’s onder de loep namen, was het bijna iconische klimaatmodel dat in 1988 door James Hansen (verbonden aan NASA) werd gepresenteerd. Het was dit klimaatmodel dat klimaatverandering ook onder een wat breder publiek onder de aandacht bracht. Hansen voorspelde op basis van zijn model aanzienlijk hogere temperaturen dan we in de jaren na 1988 daadwerkelijk zagen. Maar dat lag niet aan zijn klimaatmodel, zo stelt Hausfather. “De natuurkunde achter zijn model klopt. De relatie tussen hoeveel CO2 er in de atmosfeer zit en hoeveel opwarming je krijgt, klopt. Hij schatte alleen de toekomstige emissie fout in.” Hansen onderschatte de impact van het Montrealprotocol dat in 1987 werd ondertekend en het gebruik van cfk’s – krachtige broeikasgassen – aan banden legde. Tevens zaten zijn voorspellingen voor de toekomstige uitstoot van methaan ernaast. Maar wanneer de onderzoekers het model uit lieten gaan van de huidige concentratie broeikasgassen, rolde daar een temperatuurvoorspelling uit die vrij netjes overeenkomt met de wereldwijde temperatuur die vandaag de dag gemeten wordt.

  Kristallen bol
  Naast het klimaatmodel van Hansen waren er nog twee modellen die de toekomstige emissie te hoog inschatten en daardoor temperaturen voorspelden die hoger uitvielen dan wat we enkele jaren later daadwerkelijk zagen. Maar als je de inschatting van de emissies even buiten beschouwing laat en puur kijkt naar het verband wat onderzoekers leggen tussen de uitstoot en opwarming, dan zie je dat 14 van de 17 modellen de werkelijkheid vrij nauwkeurig beschrijven. “We hebben ons niet gefocust op hoe goed de kristallen bol toekomstige emissies van broeikasgassen voorspelde, want dat is iets voor economen en energie-modelleurs, niet voor klimaatwetenschappers,” benadrukt Hausfather. “Het is onmogelijk om precies te weten hoeveel mensen in de toekomst gaan uitstoten. De natuurkunde kunnen we begrijpen, dat is een deterministisch systeem. Maar toekomstige emissies zijn afhankelijk van menselijke systemen en die zijn niet per se deterministisch.”

  Opmerkelijk
  Dat er dertig jaar geleden al klimaatmodellen werden gemaakt die zo accuraat voorspelden wat ons in de nabije toekomst qua opwarming te wachten stond, is best opmerkelijk. Zeker als je bedenkt dat de kennis van het klimaat toen een stuk beperkter was en klimaatverandering nog een tamelijk ongrijpbaar verschijnsel vormde, waarvan de effecten nog niet direct zichtbaar waren.

  Door de jaren heen zijn de klimaatmodellen wel steeds beter geworden, zo stelt Hausfather. Het is te herleiden naar het feit dat we steeds beter begrijpen hoe verschillende componenten van het klimaatsysteem – bijvoorbeeld de atmosfeer en oceanen – op onze uitstoot reageren. In hoeverre de huidige modellen het met hun voorspellingen bij het juiste eind hebben, blijft nog even onduidelijk; er moet nog wat meer tijd verstrijken, willen we ze aan de hand van de gemiddelde temperatuur van de laatste jaren kunnen toetsen. Toch heeft Hausfather er, zeker nu blijkt dat de historische klimaatmodellen al zo sterk waren, alle vertrouwen in. “Klimaatmodellen zijn een heel belangrijke manier voor ons om te begrijpen hoe het klimaat in de toekomst zou kunnen veranderen en nu we gedetailleerd hebben gekeken in hoeverre de voorspellingen van historische klimaatmodellen overeind zijn gebleven, hebben we er veel meer vertrouwen in dat onze huidige generatie klimaatmodellen het ook bij het juiste eind heeft.”

  Bronmateriaal

  "Early climate modelers got global warming right, new report finds" - University of California, Berkeley
  Afbeelding bovenaan dit artikel: TeroVesalainen (via Pixabay)

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd