Die ambitieuze 1,5 graad opwarming dreigt ons door de vingers te glippen

Landen doen te weinig om de opwarming van de aarde tegen te gaan, aldus een VN-rapport.

Het is alweer drie jaar geleden dat zo’n 200 landen bij elkaar kwamen en een handtekening zetten onder het Parijsakkoord. Hierin spraken ze af om de wereldwijde opwarming tegen het einde van deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en alles op alles te zetten om die opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Maar dit ambitieuze plan blijkt toch een brug te ver, blijkt nu uit een nieuw VN-rapport. Zo stoten we met z’n allen nog steeds te veel broeikasgassen uit, ondanks nationale toezeggingen om klimaatverandering te bestrijden. Dit betekent dat we nu afstevenen op een opwarming van 3 graden Celsius tegen het einde van de eeuw, zo blijkt uit het rapport.

Emissiekloof
De VN presenteert jaarlijks een beoordeling van de zogenaamde ‘emissiekloof’. Dit is de kloof tussen de verwachte emissieniveaus in 2030 vergeleken met de doelstellingen uit het Parijsakkoord. De opstellers van het rapport benadrukken dat het nog steeds mogelijk is om de emissiekloof te dichten en de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Maar het rapport geeft een duidelijke waarschuwing: zo was het gat nog niet eerder zo groot en is er dringend grootschalige actie nodig. Als de emissiekloof in 2030 niet gedicht is, dan is de kans erg groot dat het ons niet gaat lukken om de opwarming tot 2 graden Celsius te beperken.

Inspanningen
Op dit moment doen landen simpelweg te weinig en gaan de maatregelen te langzaam om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te halen. Zo blijkt dat na een aantal jaar van stabilisatie, de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2017 toch weer toenam. De mondiale emissies hebben nu een historisch hoog record bereikt, van 53,5 gigaton. Willen we de opwarming beperken, dan moeten we alle zeilen bijzetten. Zo stellen de schrijvers van het rapport dat we de inspanningen moeten verdrievoudigen om de de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Om de 1,5 graad opwarming te halen, moeten we de inspanningen zelfs vervijfvoudigen.

Maatregelen
Om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te halen, zijn er een aantal maatregelen nodig. Een daarvan is het subsidiëren van emissie-vrije alternatieven en belasting heffen op fossiele brandstoffen. “Op die manier kunnen ze de juiste investeringen in de energiesector stimuleren en de koolstofemissies aanzienlijk verminderen,” zegt onderzoeker Jian Liu. “Als de subsidies voor fossiele brandstoffen worden afgeschaft, zou de wereldwijde koolstofemissie tegen 2030 met maximaal 10 procent kunnen worden verminderd. Het bepalen van de juiste koolstofprijs is ook belangrijk. Als de prijs op 70 dollar per ton CO2 wordt gezet, is het in sommige landen mogelijk om de emissie terug te dringen tot wel 40 procent.”

Op dit moment liggen slechts 57 landen (die samen 60 procent van de emissies vertegenwoordigen) op schema om de doelstellingen in 2030 te halen. “De wetenschap is duidelijk,” zegt adjunct-directeur van Milieu van de VN. “Overheden moeten sneller en met meer urgentie vooruitgang boeken.” Het rapport zal waarschijnlijk ook ter sprake komen tijdens de klimaattop in Katowice Polen, die komende maandag van start zal gaan. Tijdens de top zullen er praktische afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de regels waaraan landen zich moeten houden om de Parijse doelstellingen te kunnen halen. Dan moeten er echt spijkers met koppen geslagen worden om de wereldwijde opwarming een halt toe te roepen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd