Dertig dagen op bed liggen voor de wetenschap

Het gebeurt in Duitsland.

Daar liggen op dit moment twaalf personen dertig dagen lang op bed. De proefpersonen werken mee aan een experiment van de Duitse ruimtevaartorganisatie. Die hoopt dankzij het experiment meer te weten te komen over de effecten die een verblijf in de ruimte op mensen – en dan met name de vloeistoffen in het menselijk lichaam – heeft.

Schuin
De twaalf proefpersonen liggen as we speak in een bed dat ietsje schuin staat. Daarnaast ademen ze lucht in die voor 0,5 procent uit koolstofdioxide bestaat (ter vergelijking: de lucht op aarde bestaat voor 0,04 procent uit CO2).

Afbeelding: DLR.

De bijzondere omstandigheden zijn bedoeld om de situatie in de ruimte na te bootsen. Zo is de concentratie CO2 in de lucht in het internationale ruimtestation bijvoorbeeld veel hoger dan op aarde. Dat komt onder meer doordat er meerdere mensen in een vrij kleine, gesloten ruimte vertoeven. En door het bed van de proefpersonen een beetje schuin te zetten (met het hoofd iets naar beneden, zie de afbeelding hierboven) wordt het effect dat een beperkte zwaartekracht op het lichaam heeft nagebootst. Want in dit bed bewegen de vloeistoffen – net als in de ruimte – naar het hoofd.

Het onderzoek
De proefpersonen zullen dertig dagen aan bed gekluisterd zijn. Ze douchen zelfs in het bed! Het leidt ertoe dat hun lichamen zich uiteindelijk gaan gedragen alsof ze zich in de ruimte bevinden. En dat is precies waar onderzoekers op uit zijn. Want zij willen van heel dichtbij kunnen monitoren wat een hogere CO2-concentratie en gewichteloosheid met een mens – en dan met name de vloeistoffen in de mens – doet. Terwijl de proefpersonen in bed liggen, wordt de structuur van hun hersenen en ogen gemonitord. Ook onder meer de bloeddruk, hartslag en massa van de botten wordt in de gaten gehouden. Net als de stemming van de proefpersonen. Ook het dieet wordt nauwkeurig gecontroleerd: de proefpersonen mogen dus niet zelf beslissen wat en wanneer ze eten.

Implicaties
Op basis van het onderzoek kunnen maatregelen worden bedacht om eventuele nare effecten van de hoge CO2-concentratie en gewichteloosheid te beperken. Daarnaast kan het onderzoek ook implicaties hebben voor mensen die op aarde vanwege gezondheidsredenen aan bed gekluisterd zijn.

Dertig dagen in bed liggen, lijkt misschien een vrij saaie bedoening. Maar volgens de organisatie valt dat wel mee. De proefpersonen worden namelijk aangemoedigd om zichzelf doelen te stellen. Bijvoorbeeld: een nieuwe taal leren of online colleges volgen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd