Depressieve moeder verandert brein kind

Kinderen die opgegroeid zijn met een depressieve moeder hebben een grotere amygdala. Dat blijkt uit onderzoek.

De amygdala is nauw betrokken bij emoties. Het onderzoek wijst erop dat de zorg voor kinderen een directe invloed kan hebben op het brein.

Onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusies op een onderzoek onder tienjarige kinderen. De moeders van de kinderen hadden last van depressies en de kinderen bleken een grotere amygdala te hebben.

WIST U DAT…

…mensen met een druk sociaal leven ook een grotere amygdala hebben?

Weeshuis
Uit eerder onderzoek bleek ook al dat kinderen die opgegroeid waren in weeshuizen een grotere amygdala hebben. De onderzoekers denken de veranderingen in het brein dan ook wel te kunnen verklaren. Het zit ‘m in persoonlijke zorg voor kinderen. “Andere studies hebben aangetoond dat moeders die depressief zijn minder gevoelig zijn voor de behoeften van hun kinderen,” leggen de onderzoekers uit.

Bescherming?
“Een grotere amygdala kan beschermend werken en de kansen op overleven vergroten.” De amygdala verbindt emoties aan gebeurtenissen en informatie. Ook regelt dit deel van het brein hoe we op bepaalde omstandigheden reageren. Zo zet de amygdala onder meer aan tot het produceren van stresshormonen. Uit het onderzoek onder de tienjarige kinderen bleek dat zij veel meer stresshormonen produceerden in onbekende situaties dan kinderen met gezonde moeders. Welke invloed dat op lange termijn op de kinderen heeft, is onduidelijk.

Invloed
Uit eerdere onderzoeken bleek ook dat weeskinderen die al vroeg in een warme familie terechtkwamen geen grotere amygdala hadden. “Dat wijst erop dat het jonge brein heel gevoelig is voor de omgeving,” zo concluderen de onderzoekers. Niet alleen ouders, maar ook andere verzorgers (bijvoorbeeld op de opvang) zouden daar rekening mee moeten houden.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de kinderen van depressieve moeders nu of later hinder ondervinden van hun grotere amygdala. Ook willen de onderzoekers uitzoeken of voorkomen kan worden dat kinderen met depressieve moeders een grotere amygdala ontwikkelen.

Bronmateriaal

"Children of depressed mothers have a different brain" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nico Dela Cruz (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd