Een depressie voorkomen? Kom eens van die bank af!

Elke week een uurtje bewegen, lijkt al genoeg om een toekomstige depressie af te wenden.

“We weten al een tijdje dat beweging een rol kan spelen in het behandelen van symptomen van depressie,” vertelt onderzoeker Samuel Harvey. Maar nu blijkt dat lichaamsbeweging ook kan voorkomen dat mensen depressief worden. En het is onderzoekers zelfs gelukt om heel concreet te maken hoe vaak je moet bewegen om profijt te hebben van het tegen depressie beschermende effect van lichaamsbeweging. “De resultaten zijn opwindend, omdat ze laten zien dat relatief weinig beweging – een uurtje per week – al significante bescherming tegen depressie kan bieden.”

Onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusies op een onderzoek onder 33.908 Noorse volwassenen. Van alle proefpersonen werd gedurende elf jaar bijgehouden hoe vaak ze bewogen en hoe intensief ze bewogen. Ook werd er genoteerd in hoeverre ze symptomen van depressie of angst vertoonden.

WIST JE DAT…

…recent Nederlands onderzoek aantoont dat hardlopen een prima medicijn is tegen een burn-out?

Verband
Grote vraag was natuurlijk of er een verband was tussen depressie en lichaamsbeweging. Voordat de onderzoekers daar conclusies over trokken, keken ze natuurlijk ook naar andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kans dat iemand depressief wordt. Denk aan sociaal-economische en demografische factoren, het gebruik van medicatie, BMI, de mate van sociale steun, etc. De onderzoekers zorgden ervoor dat die factoren de onderzoeksresultaten niet beïnvloedden. Maar zelfs nadat met al die factoren rekening was gehouden, bleek er een overduidelijk verband te zijn tussen lichaamsbeweging en depressie. De mensen die niet regelmatig bewogen, bleken een 44% grotere kans te hebben om een depressie te krijgen dan mensen die elke week één tot twee uur in beweging waren.

Voorkomen
Verder bleek uit het onderzoek dat 12 procent van de gevallen van depressie voorkomen had kunnen worden als proefpersonen elke week een uurtje bewogen. Het maakte daarbij niet uit hoe intensief mensen bewogen: als ze maar in beweging waren. “We proberen nog steeds te achterhalen waarom beweging dit beschermende effect heeft, maar we geloven dat het komt door de gecombineerde impact van verschillende fysieke en sociale voordelen die lichaamsbeweging kan hebben,” aldus Harvey.

Het onderzoek kan grote gevolgen hebben voor het bestrijden van mentale klachten. Daarbij zou namelijk ook ingezet moeten worden op het in beweging brengen van mensen. “Als we een manier kunnen vinden om de lichaamsbeweging van mensen – al is het maar een klein beetje – te vergroten, dan kan dat grote positieve gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid,” aldus Harvey. “Nu zittende levensstijlen wereldwijd de norm worden en het aantal depressies toeneemt, zijn deze resultaten met name heel toepasselijk, aangezien ze benadrukken dat zelfs een kleine verandering in de levensstijl significante voordelen kan opleveren voor de mentale gezondheid.”

Bronmateriaal

"One hour of exercise a week can prevent depression" - University of New South Wales

Afbeelding bovenaan dit artikel: StockSnap / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd