Denken aan wiskunde kan letterlijk pijn doen

Er zijn nogal wat mensen die er last van hebben: angst voor wiskunde. Een nieuw onderzoek toont nu aan dat hun zorgen letterlijk pijn kunnen doen: de zorgen leiden tot een reactie in het brein die sterk lijkt op de reactie die optreedt bij fysieke pijn.

Dat schrijven wetenschappers van de universiteit van Chicago. Ze baseren hun conclusie op een experiment met veertien volwassenen die allemaal bang waren voor wiskunde. De mate van angst werd vastgesteld door middel van een vragenlijst waarbij mensen aan moesten geven hoe bang ze waren wanneer ze een wiskundeboek kregen, naar een wiskundelokaal liepen of nadachten over de eisen die er op het gebied van wiskunde gesteld zouden worden alvorens ze examen konden doen.

Scan
De onderzoekers lieten de proefpersonen plaatsnemen in een fMRI-machine die de hersenactiviteit van de proefpersonen mat. Terwijl de hersenen van de proefpersonen gescand werden, moesten ze wiskundige vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld: klopt het dat de som (12 x 4) – 19 als antwoord 29 heeft? Ook kregen ze woordpuzzels voorgelegd. Bijvoorbeeld: maak een Engels woord van de letters yrestym.

WIST U DAT…

Resultaten
Uit het experiment blijkt dat proefpersonen die verwachtten een wiskundige vraag te krijgen, een reactie in het brein vertoonden die overeenkomt met de reactie die ons brein vertoont wanneer we fysieke pijn ervaren. Hoe angstiger de proefpersonen voor wiskunde waren, hoe sterker het posterieure deel van de insula actief werd. Dit deel van de hersenen wordt actief bij directe bedreigingen van het lichaam en bij het ervaren van pijn. “Iemand met angst voor wiskunde die verwacht wiskunde te moeten doen, vertoont een vergelijkbare reactie in de hersenen als wanneer hij of zij pijn ervaart: bijvoorbeeld het verbranden van de hand aan een hete kachel,” vertelt onderzoeker Sian Beilock. Opvallend genoeg leidde niet het rekenen zelf, maar de verwachting te moeten rekenen tot die reactie. “Dat suggereert dat niet de wiskunde zelf pijn doet, in plaats daarvan is de verwachting wiskunde te moeten doen, pijnlijk.”

Vermijden
Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met een angst voor wiskunde, situaties en carrières waarin ze met wiskunde geconfronteerd kunnen worden, vermijden. Dit onderzoek kan dat verklaren: die reactie wordt waarschijnlijk ingegeven door de pijnlijke angst die ze ervaren.

Ook heeft het onderzoek implicaties voor de behandeling van mensen met een angst voor wiskunde. Nu worden zij vaak nog gezien als mensen die slecht zijn in wiskunde. Onterecht, zo suggereert dit onderzoek. De angst moet aangepakt worden zoals ook andere fobieën worden behandeld. Dus leerlingen met een angst voor wiskunde moeten geen stapels extra huiswerk krijgen, maar actief geholpen worden om vertrouwder te raken met wiskunde. Eerder onderzoek van Beillock onderschrijft dat. Daaruit bleek dat jongeren die voor een wiskundetoets een tekstje over hun angst voor wiskunde schreven, daarna beter presteerden.

Bronmateriaal

"When people worry about math, the brain feels the pain" - Uchicago.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd