De natuur is goed voor je psychische gezondheid, maar dan moet wel aan deze voorwaarden zijn voldaan

De natuur in is goed voor je, dat wisten we al wel, maar het maakt daarbij wel uit of je door een saai weiland gaat banjeren of een bos opzoekt met veel biodiversiteit. Dat laatste is beter, ontdekten Londense onderzoekers.

Met de app Urban Mind verzamelden ze real-time data over het psychisch welzijn in relatie tot natuurlijke diversiteit van bijna 2000 deelnemers. Wat bleek: natuurgebieden met een grotere verscheidenheid aan bomen, vogels, planten en water zorgden voor een betere geestelijke gezondheid dan gebieden met minder van deze kenmerken. De gezondheidsvoordelen hielden maar liefst maximaal acht uur aan.

Voor het eerst bewezen
Bijna een kwart van de positieve impact van de natuur op je geest kan worden verklaard door een grote diversiteit aan kenmerken. Zowel voor de natuur zelf als voor de mensen die ervan genieten is het dus goed om de biodiversiteit van een natuurgebied te vergroten.
Het is volgens hoofdonderzoeker Ryan Hammoud van King’s College London voor het eerst dat er gekeken is naar de impact van natuurlijke diversiteit op de psychische gezondheid.

Aan Scientias.nl verklaart hij: “Er zijn verschillende manieren waarop een grote mate van biodiversiteit voordelen heeft voor de geestelijke gezondheid. Een theorie is dat de natuur je concentratie en welzijn kan verbeteren doordat het psychische vermoeidheid vermindert. Meer diverse natuur levert een bredere hoeveelheid stimuli op die deze vermoeidheid kunnen verlichten en zo je psychisch welzijn vergroten”, aldus Hammoud.

Meer endorfines
Maar er zijn meer voordelen, legt hij uit. “Daarnaast bevorderen meer biodiverse natuurgebieden fysieke activiteiten en sociale interactie. Bij beide komen hormonen vrij, zoals endorfines, die de stemming verbeteren. Verder spelen biodiverse ecosystemen een cruciale rol bij het verminderen van vervuiling en hebben ze impact op de temperatuur. Zo kunnen ze beschermen tegen chronische aandoeningen, zoals allergieën en astma, terwijl ook je stressniveau omlaag gaat en je welzijn verbetert. Het lijkt erop dat mensen zich beter voelen door meer biodiversiteit als gevolg van een combinatie van al deze factoren.”

Nu is de natuur, zeker in steden, vaak erg eenzijdig. Dat zou moeten veranderen. “In de praktijk betekent dit dat we af moeten van enorm aangeharkte mono-culturele parken met gemaaide grasvelden, die maar weinig biodiversiteit kennen en dat we meer moeten inzetten op gebieden die qua biodiversiteit meer lijken op natuurlijke ecosystemen.”

Bomen, planten, vogels en water
De onderzoekers zijn niet over één nacht ijs gegaan. Tussen april 2018 en september 2023 deden bijna 2000 deelnemers meer dan 41.000 opdrachten, oftewel drie per dag in een periode van veertien dagen. Ze moesten informatie invullen over hun omgeving en hun psychische gezondheid. Natuurlijke diversiteit werd gedefinieerd door hoeveel van vier natuurlijke kenmerken – bomen, planten, vogels en water – aanwezig waren in de omgeving van de deelnemers.

Hammoud was verbaasd door de mate waarin de natuur het psychisch welzijn van de deelnemers bevorderde. “Hoewel we intuïtief wel denken dat biodiversiteit goed is voor de geestelijke gezondheid op het moment dat je het ervaart, hadden we tot nu toe geen bewijs daarvoor. Ik was verrast door de kracht van het effect en door hoe lang de voordelen aanhielden, maar ook dat bijna een kwart van de positieve impact van de natuur kan worden verklaard door de mate van biodiversiteit.”

Steeds minder biodiversiteit
Tijd voor actie dus, vindt ook collega-professor Andrea Mechelli. “In de context van klimaatverandering zien we een scherpe afname van de biodiversiteit wereldwijd. Onze resultaten tonen aan dat biodiversiteit niet alleen cruciaal is voor de gezondheid van onze natuur, maar ook voor het psychisch welzijn van mensen die in deze omgeving leven. Het is tijd dat we erkennen dat biodiversiteit zowel voordelen heeft voor de planeet als voor de mensen die erop wonen en het te beschouwen als vitale infrastructuur in onze steden.”

Bronmateriaal

"Smartphone-based ecological momentary assessment reveals an incremental association between natural diversity and mental wellbeing'" - Scientific Reports
Interview met onderzoeker Ryan Hammoud
Afbeelding bovenaan dit artikel: Bob Krustev / Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd