De mens kan nog een aantal Antarctische ijsplaten redden

ijs

Utrechtse onderzoekers hebben ontdekt dat de toekomst van de Antarctische ijsplaten sterk afhankelijk is van wat de mens gaat doen (en laten).

De onderzoekers bestudeerden twee scenario’s. In het ene scenario is sprake van een gemiddelde reductie van de uitstoot van CO2. In het andere scenario wordt de CO2-uitstoot niet teruggedrongen. Beide scenario’s leiden ertoe dat tot 2050 de hoeveelheid smelt op Antarctica verdubbelt. Maar als de uitstoot voldoende wordt beperkt neemt de hoeveelheid smelt na dat jaar niet verder toe. Wordt de uitstoot helemaal niet beperkt, dan verachtvoudigt de hoeveelheid smelt tot het jaar 2100, zo schrijven de onderzoekers in het blad Nature Geoscience. In dat geval kunnen grote ijsplaten opbreken.

Over ijsplaten
IJsplaten zijn eigenlijk drijvende delen van de Antarctische ijskap. Sommige van deze ijsplaten zijn net zo groot als ons land! Wanneer sneeuw smelt ontstaan op deze ijsplaten smeltmeren. “Als de druk van al het smeltwater op het ijs te groot wordt, kan een ijsplaat binnen een maand weg zijn,” vertelt onderzoeker Peter Kuipers Munneke. En niet alleen het smelten van die ijsplaten an sich is een probleem. “Als de stijging van de temperatuur geen halt wordt toegeroepen, neemt op sommige grote ijsplaten de smelt zo veel toe, dat zo’n zelfde ineenstorting onvermijdelijk wordt. Gletsjers die op dat moment door de ijsplaat werden afgeremd, stromen dan versneld in zee, waardoor de zeespiegel stijgt.”

“De uitkomsten zijn zorgelijk, maar tegelijkertijd hoopgevend”

Goed nieuws
Het onderzoek is ergens goed nieuws. “De uitkomsten zijn zorgelijk, maar tegelijkertijd hoopgevend. We weten dat meer smeltende sneeuw de ijsplaten in gevaar kan brengen. Deze studie laat zien hoe snel de hoeveelheid smelt toeneemt als de temperatuur verder stijgt. Aan de andere kant tonen we aan dat een beperking van de opwarming binnen een paar decennia een belangrijke bron van zeespiegelstijging kan uitschakelen.”

Het onderzoek komt ruim op tijd voor de eerstvolgende klimaattop die in december in Parijs plaatsvindt. “Onze studie toont duidelijk aan hoe gevoelig de Antarctische ijskap is voor een warmer wordende atmosfeer,” stelt onderzoeker Michiel van den Broeke. “Maar ook blijkt dat er in Parijs voor de politici en beleidsmakers echt wat valt te kiezen als het gaat om de toekomst van de Antarctische ijskap.”

Bronmateriaal

Toekomst Antarctische ijsplaten sterk afhankelijk van menselijk handelen - Universiteit Utrecht

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd