De massa van alle door mensen geproduceerde spullen dreigt de massa van alle planten en dieren op aarde te overstijgen

Terwijl de biomassa afneemt, nemen de door mensen gemaakte spullen alleen maar toe.

Er zijn dit jaar mogelijk voor het eerst meer door mensen gemaakte spullen op aarde dan levende planten en dieren. Tot die conclusie komen onderzoekers in een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Nature. Dat komt niet alleen omdat wij steeds meer spullen fabriceren, maar ook doordat de biomassa als gevolg van menselijke activiteiten steeds verder afneemt, zo stellen Israëlische wetenschappers.

Verdubbeld
Dat wij steeds meer spullen maken, is op zich geen grote verrassing. Maar de snelheid waarmee dat gebeurt is dat wel. De onderzoekers berekenden dat het volume van alle door mensen geproduceerde spullen in de afgelopen honderd jaar elke twintig jaar is verdubbeld. Deze bevinding onderstreept de toenemende impact die mensen op de aardbol hebben.

Biomassa
Tegelijkertijd neemt de biomassa voortdurend af. Sinds de neolithische revolutie (de periode waarin de eerste landbouwrevolutie zich voltrok) heeft de mens door middel van landbouw en ontbossing de biomassa zelfs gehalveerd. Deze slonk van ongeveer 2 teraton (2.000.000.000.000 ton) tot de huidige waarde van ongeveer 1 teraton.

Verband
In de studie hebben de onderzoekers deze twee factoren met elkaar in verband gebracht. Dit deden ze door schattingen te maken van de veranderingen in de wereldwijde biomassa en de door mensen geproduceerde spullen van 1900 tot nu. Wat blijkt? Aan het begin van de twintigste eeuw was het volume van alle door mensen geproduceerde spullen gelijk aan ongeveer drie procent van de totale biomassa. Tegenwoordig is dat wel anders. Volgens de onderzoekers bevinden we ons nu dan ook precies op de scheidslijn. Het jaar 2020 zou volgens hen het punt kunnen markeren waarop de massa van alle door mensen geproduceerde spullen de massa van alle planten en dieren op aarde gaat overstijgen.

Gewicht
De onderzoekers komen tot enkele redelijk alarmerende ontdekkingen. Zo blijkt dat gedurende de onderzochte periode, de totale biomassa licht afnam, terwijl de antropogene massa snel toenam. Op dit moment worden er zelfs spullen geproduceerd met een snelheid van meer dan 30 gigaton (30.000.000.000 ton) per jaar. Voor je beeldvorming: dat betekent dat het totale gewicht van elk persoon op aarde er nu wekelijks in de vorm van spullen bijkomt.

Spullen
Het team ontdekte dat gebouwen en wegen het grootste deel van de door mensen geproduceerde massa omvatten. Andere voorbeelden zijn kunststoffen en machines. Daarnaast hebben we in de afgelopen vijftig jaar ook veranderingen gezien die bijdragen aan de waargenomen toename van door mensen geproduceerde massa. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving in het midden van de jaren vijftig van de bouw van bakstenen huizen naar huizen gemaakt van beton. En in de jaren zestig werden er steeds meer wegen aangelegd gemaakt van asfalt. Bovendien zijn de verschuivingen in de totale antropogene massa gekoppeld aan grote gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de voortdurende toename van de bouw na de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel het er naar uit ziet dat we op dit moment de grens hebben overschreden en er dus voor het eerst meer door mensen gemaakte spullen op aarde zijn dan levende planten en dieren, houden de onderzoekers een slag om de arm. Er kan namelijk enige variabiliteit in de schattingen zitten, zo merken ze op. Maar dat de groei van door mensen gemaakte spullen onafgebroken blijft toenemen, is een feit. Als de huidige trends op dezelfde voet voortzetten, verwachten de onderzoekers dat de door mensen gegeneerde massa in 2040 zelfs meer dan 3 teraton zal bedragen.

Wist je dat…

… we op dit moment op een wel heel grote voet leven? Zo viel Earth Overshoot Day dit jaar bijvoorbeeld op 22 augustus, wat betekent dat we in krap acht maanden tijd de grondstoffen die de aarde in een jaar tijd kan produceren hebben opgemaakt. In 2019 viel het zelfs nog eerder; op 29 juli. De rest van het jaar leven we in zekere zin dus op de pof. Hierdoor putten we onze natuurlijke reserves uit en leven we bovendien van grondstoffen van toekomstige generaties. Anders gezegd; we gebruiken meer ecologische grondstoffen dan de natuur opnieuw kan genereren door ontbossing, bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Bovendien komt er meer koolstofdioxide in de atmosfeer terecht dan bossen eruit kunnen halen. Dit laatste leidt tot klimaatverandering en frequentere extreme weersomstandigheden. Als we echter onze emissies van fossiele brandstoffen terug zouden terugschroeven, zou Earth Overshoot Day al veel later in het jaar vallen.

Bronmateriaal

"There may be more human-made stuff in the world than living plants and animals" - Weizmann Institute of Science, Israel (via Scimex)

Afbeelding bovenaan dit artikel: David Mark via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd