De lucratieve handel in zwarte truffels lijkt nog deze eeuw ten einde te komen

Klimaatverandering gooit weer eens roet in het eten.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Science of The Total Environment. Hun paper handelt specifiek over de Europese handel in de peperdure zwarte truffel en schetst een somber beeld. “Onze nieuwe studie voorspelt dat de Europese truffelproductie onder het meest aannemelijke klimaatscenario tussen 2071 en 2100 met 78 tot 100 procent zal afnemen,” aldus onderzoeker Paul Thomas.

Droogte
De afname is voornamelijk het resultaat van hogere temperaturen en droogte. Maar ook andere effecten van een veranderend klimaat spelen een rol en kunnen er zelfs voor zorgen dat de truffelindustrie ruim voor 2071 al in de problemen komt. “De achteruitgang kan al veel eerder beginnen als we ook rekening houden met andere effecten van klimaatverandering, zoals hittegolven, bosbranden, droogte, ongedierte en ziekten.”

Lucratief
De zwarte truffel – Tuber melanosporum – wordt momenteel voor meer dan 1100 euro per kilo verhandeld. De handel in deze truffelsoort is dan ook goed voor honderden miljoenen euro’s. En die lucratieve handel lijkt dus op vrij korte termijn al in te kunnen storten. Een groot verlies voor de economie, aldus Thomas. “Maar de sociaal-economische impact van de voorspelde achteruitgang kan nog veel groter zijn,” benadrukt hij. “Aangezien het oogsten van de truffel en daaraan gerelateerde activiteiten een belangrijk onderdeel vormen van de lokale geschiedenis en cultuur.”

Het onderzoek
Thomas en collega’s baseren hun conclusies op een behoorlijk grootschalig onderzoek. Ze bestudeerden de truffeloogsten in Frankrijk, Spanje en Italië gedurende 36 jaar. Vervolgens legden ze de oogsten naast de weersgegevens om de impact die het klimaat kan hebben op de truffelproductie in beeld te krijgen. Vervolgens werden klimaatmodellen gebruikt om te voorspellen hoe de truffelproductie zich onder toekomstige klimaatscenario’s ontwikkelt.

Het toekomstbeeld is somber. Maar we hoeven ons daar niet bij neer te leggen, zo benadrukken de onderzoekers. Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de truffelproductie te beschermen. Zo zouden truffelplantages bijvoorbeeld verplaatst kunnen worden naar gebieden met een voor de truffel aantrekkelijker klimaat.

Bronmateriaal

"Climate change predicted to end truffle production" - University of Stirling
Afbeelding bovenaan dit artikel: moi-même (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd