De kracht van ‘dankjewel’ zeggen: je gewaardeerd voelen doet wonderen voor je relatie

In het drukke leven van alledag is de romantiek soms ver te zoeken. Hoe houd je de liefde toch vurig? Een stukje dankbaarheid blijkt de sleutel.

Door je in te leven in de ander en af en toe ‘dankjewel’ te zeggen, voelt je partner zich meer gewaardeerd, wat de tevredenheid met de relatie vergroot en beschermt tegen ruzie en stress.

Dankbaarheid is hip
‘Schrijf elke dag vijf dingen op waar je dankbaar voor bent’, het is een populair advies in menig zelfhulpboek. Ook de hashtag #dankbaar verschijnt eindeloos veel op social media. Dankbaarheid uiten voor wat goed gaat in je leven en voor de mensen om je heen is al jaren erg populair. Maar hoe belangrijk is het nu echt voor je levensgeluk en meer in het bijzonder voor je relatie?

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat mensen die zich gewaardeerd voelen door hun partner gemiddeld gezien betere relaties hebben en ook minder last hebben van ruzies en andere stressfactoren, zowel op de korte als lange termijn. Dankbaarheid ontvangen van de ander is zodoende een krachtig hulpmiddel voor koppels en beschermt tegen de ondermijnende gevolgen van onenigheid over bijvoorbeeld financiën.

Klip en klaar
De onderzoekers ondervroegen 316 Afro-Amerikaanse koppels in een periode van vijftien maanden drie keer over hoeveel ruzie ze hadden, hoe ze conflicten oplosten, hoe vaak ze hun dankbaarheid uitten en hoeveel dankbaarheid ze ontvingen. Tenslotte vroegen de onderzoekers naar de mate van financiële stress, een factor die altijd bijzonder veel druk legt op relaties. De respondenten moesten aangeven hoe tevreden ze waren met hun relatie en hoe stabiel hun relatie was. Ook rapporteerden ze hoeveel vertrouwen ze hadden in de toekomst van hun relatie. De resultaten waren duidelijk: de personen die meer dankbaarheid uitten én ontvingen waren tevredener met hun relatie. Ze hadden meer vertrouwen in de toekomst van hun relatie en rapporteerden minder instabiliteit in de vorm van ruzies of gedachten over het beëindigen van de relatie.

“We ontdekten dat het uiten van dankbaarheid naar je partner en dankbaarheid ontvangen van je partner beide gelinkt zijn aan een hogere tevredenheid met de relatie. We kennen de exacte mechanismen die dit verklaren niet, maar je gewaardeerd voelen door je partner – en waardering hebben voor je partner – lijken allebei belangrijk voor het onderhouden van een sterke relatie”, legt professor Allen Barton, gespecialiseerd in menselijke ontwikkeling en gezinsstudies aan de University of Illinois, uit aan Scientias.nl.

Met én zonder stress
Hoe groot het effect precies is, laat zich lastig in cijfers uitdrukken, aldus de professor. “Wat onze resultaten laten zien, is dat personen die zich gewaardeerd voelen door hun partner, niet te maken kregen met een achteruitgang van de kwaliteit van hun relatie. Dit is een effect dat in het algemeen optreedt als het stressniveau hoger is dan normaal, bijvoorbeeld vanwege financiële stress of voortdurend negatief met elkaar communiceren”, zegt Barton.

“Ook bij relaties waar geen bovenmatige stressfactoren spelen, heeft het uiten van dankbaarheid en het gevoel gewaardeerd te worden door de partner een positief effect op de relatie. Op basis van de gegevens die wij hebben verzameld en geanalyseerd, denk ik dat dankbaarheid ontvangen en je gewaardeerd voelen door de ander, door de bank genomen een sterker positief effect hebben op de kwaliteit van de relatie dan het uiten van dankbaarheid”, vertelt Barton.

Zaliger te ontvangen dan te geven
Normaal gesproken is het idee dat je van geven gelukkiger wordt dan van ontvangen, maar dat lijkt niet voor dankbaarheid te gelden. “Opvallend was hoe weinig effect het uitspreken van dankbaarheid heeft op de kwaliteit van een relatie. Hoewel het geven en ontvangen van dankbaarheid beide belangrijk zijn, suggereren onze bevindingen dat het waarnemen van dankbaarheid van je partner (dus je gewaardeerd voelen) veel beter is voor je relatie als je met stressfactoren te maken krijgt dan dankbaar zijn voor de ander. Zorg er dus voor dat je je partner regelmatig bedankt en dat hij of zij zich gewaardeerd voelt”, adviseert Barton.

“Hoe een gezonde manier van dankbaarheid tonen en gewaardeerd voelen binnen een relatie er exact uitziet, zal van koppel tot koppel verschillen. Dat gezegd hebbende, geven onze resultaten wel aan dat vragen, zoals ‘wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat je je gewaardeerd voelt?’ en ‘zijn er onderdelen binnen onze relatie waarin je je niet gewaardeerd voelt voor de inspanningen die je doet?’ belangrijk zijn voor iedereen. Het is nodig om hierover van gedachten te wisselen en elkaar zo beter te begrijpen”, besluit de onderzoeker.

Bronmateriaal

"The protective effects of perceived gratitude and expressed gratitude for relationship quality among African American couples" - SAGE Journals

Interview met professor Allen W. Barton, van de University of Illinois
Afbeelding bovenaan dit artikel: FatCamera / Getty (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd