De homoseksueel evolutionair verklaard

Homoseksualiteit onder mannen lijkt vanuit evolutionair oogpunt onmogelijk. Homoseksualiteit is immers genetisch bepaald en homoseksuele mannen kunnen zich niet voortplanten. Dus zouden hun genen al lang uitgestorven moeten zijn. Onderzoekers hebben echter iets gevonden wat de homo-man in de race hield: neefjes en nichtjes.

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat homoseksuelen veel onbaatzuchtiger zijn richting hun neefjes en nichtjes dan heteroseksuelen. Ze passen graag op, onderwijzen hun neefjes en nichtjes in kunst en muziek en helpen hen financieel door bijvoorbeeld het onderwijs en medische zorg te betalen.

In een nieuw onderzoek probeerden de onderzoekers te achterhalen of homoseksuele mannen die onbaatzuchtigheid ook jegens andere kinderen hadden. Ze verrichtten hun onderzoek op de Samoa-eilanden. Het Samoa-volk erkent homoseksuele mannen namelijk en accepteert ze ook. Ze hebben zelfs een eigen geslachtsnaam: fa’afafine, geen man noch vrouw. De fa’afafine voelt zich enkel door mannen aangetrokken, hierdoor was het voor de onderzoekers heel gemakkelijk om hen te herkennen en als ‘zuivere’ proefpersonen aan het onderzoek toe te voegen.

De onderzoekers verzamelden een aantal fa’afafine en heteroseksuele mannen en vrouwen en lieten ze vragenlijsten invullen. Hieruit bleek dat homoseksuele mannen hun onbaatzuchtigheid heel selectief gebruikten: vooral voor de eigen neefjes en nichtjes. Terwijl de anderen ook voor andere kinderen bereid waren om dingen te regelen of doen. Volgens de onderzoekers zorgen de homoseksuele mannen er voor dat hun genen toch worden doorgegeven door goed voor hen neefjes en nichtjes te zorgen. De fa’afafine compenseren hun kinderloosheid door twee extra neefjes of nichtjes die het zonder hun hulp niet zouden redden te helpen.

Zijn de onderzoeksresultaten ook representatief voor homoseksuele mannen die geen Samoa zijn? Ja en nee. De cultuur van de Samoa is heel anders dan de westerse cultuur. Familie speelt een belangrijkere rol en het leven speelt zich op een heel lokale schaal af. Homo’s worden er bovendien geaccepteerd. In de westerse wereld is men meer individualistisch en bovendien homofoob. Doordat de wereld van de westerling groter is, wonen families vaak ver uit elkaar waardoor de vrijgezelle oom niet zo vaak op visite komt. Volgens de onderzoekers is de cultuur van de Samoa wel representatief voor de cultuur waarin de homoseksuele man is geëvolueerd. In die zin zou men kunnen concluderen dat het niet de homoseksuele oom is die zich niet goed aan de wereld kan aanpassen, maar dat de westerse wereld zich geëvolueerd heeft tot een niet zo hartelijke en gastvrije plaats.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd