De helft van het gletsjerijs in de Alpen is in 2050 weggekwijnd

Hoe erg we ook ons best doen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het tij is niet meer te keren. De Alpen zullen in 2050 hoe dan ook ongeveer de helft van hun huidige gletsjervolume verliezen. Tot die verontrustende conclusie komen onderzoekers in een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift The Cryosphere. Hoe het zich daarna zal voltrekken, ligt nog wel volledig in onze eigen handen.

Broeikasgassen
Waarom we de smelt in de Alpen niet meer tegen kunnen houden, heeft ermee te maken dat gletsjers vertraagd reageren op het veranderde klimaat. Op dit moment ligt er eigenlijk ‘te veel’ ijs, omdat de hoeveelheid ijs het koudere klimaat uit het verleden weerspiegelt. Het betekent dat de broeikasgassen die we nu uitstoten, pas later een effect zullen hebben. “Zelfs als het ons lukt om het klimaat niet verder op te warmen, zullen gletsjers nog steeds bijna de helft van hun huidige volume in 2050 verloren zijn,” zegt onderzoekersleider Harry Zekollari.

Smelt

Gletsjers verliezen momenteel in de wiedeweerga enorme hoeveelheden ijs. Eerder deze week bleek bijvoorbeeld al dat gletsjers in een halve eeuw tijd wel 9000 miljard ton ijs hebben verloren. Hierdoor is de zeespiegel in deze periode met wel 27 millimeter gestegen.

Computermodellen
Gelukkig kunnen we nog wel invloed hebben op de gevolgen voor na 2050. Om te voorspellen wat er in het verschiet zou kunnen liggen, ontwierpen de onderzoekers computermodellen. Op die manier bestudeerden de onderzoekers hoe bergen en gletsjers in de Alpen zouden veranderen onder verschillende emissiescenario’s. “In het geval van een meer beperkte opwarming, zou er een wezenlijk deel van de gletsjers bespaard kunnen worden,” aldus Zekollari.

Emissiescenario’s
In het ergste geval – als de uitstoot de komende decennia zal blijven stijgen – zullen de Alpen in 2100 grotendeels ijsvrij zijn. “Alleen geïsoleerde gebieden op grote hoogte die misschien vijf procent van het huidige ijsvolume vertegenwoordigen, zullen nog ijs hebben,” legt onderzoeker Matthias Huss uit. Het betekent dat meer dan 90 procent van het gletsjervolume in de Alpen tegen 2100 zou zijn geslonken. De wereldwijde emissies liggen momenteel net boven wat wordt weergegeven in dit scenario. Maar als we ons best doen om onze emissies de komende jaren terug te dringen, ziet de toekomst er wat rooskleuriger uit. In het meest gunstige geval zal ongeveer een derde van het huidige volume in de Alpen overblijven.

De terugtrekking van de gletsjers zou een grote impact hebben, aangezien gletsjers een belangrijk onderdeel zijn van het ecosysteem, het landschap en ook de economie in de regio. Ze trekken toeristen naar de bergketens en fungeren daarnaast als natuurlijke zoetwaterreservoirs. Zo vormen gletsjers een bron van water voor de fauna en flora, maar ook voor landbouw. “De toekomst van deze gletsjers is in gevaar,” waarschuwt Zekollari. “Maar er is nog steeds een mogelijkheid om hun toekomstige verliezen te beperken.”

Bronmateriaal

"More than 90% of glacier volume in the Alps could be lost by 2100" - EGU

Afbeelding bovenaan dit artikel: M. Huss

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd