De ene darm is de andere niet: grote verschillen ontdekt tussen de darmen van verschillende mensen

Je zou denken dat de ingewanden van mensen er enigszins hetzelfde uitzien. Maar een nieuwe studie bewijst nu het tegendeel.

Bij de biologieles op school leer je dat de dikke darm zo’n 150 centimeter lang is, terwijl de dunne darm een lengte heeft van om en nabij de vijf meter. Toch hoeft dit niet voor iedereen zo te zijn. Sterker nog, de grootte en lengte van menselijke darmen kunnen zelfs aanzienlijk van elkaar verschillen. “Als je met vier verschillende mensen praat, is de kans groot dat de darmen van alle vier een andere lengte hebben,” aldus onderzoeker Erin McKenney.

Lengte
Voor deze studie maten onderzoekers de spijsverteringsorganen van 45 overleden mensen, die hun ontzielde lichamen hadden geschonken aan de wetenschap. En daaruit blijkt dat er een opvallende variatie bestaat in de anatomie van het menselijke spijsverteringssysteem. “Meer dan een eeuw geleden toonde onderzoek al aan dat de relatieve lengte van de menselijke darmen varieerde,” vertelt onderzoeker Amanda Hale. “Dit gebied is sindsdien echter grotendeels genegeerd. Toen we deze kwestie begonnen te bestuderen, waren we verbaasd over de omvang van de variabiliteit die we ontdekten.”

Blinde darm
Een goed voorbeeld is de blinde darm, een klein wormvormig aanhangsel van de dikke darm. Tenminste, bij sommige mensen ziet ie er zo uit. “De blinde darm bevindt zich op de kruising van de dikke en de dunne darm,” legt McKenney uit. “De één heeft misschien een blinde darm van een paar centimeter, terwijl die bij de ander veel groter is. We vonden een soortgelijke variabiliteit bij veel andere spijsverteringsorganen.”

Vrouwen
Een ander treffend voorbeeld is de lengte van de dunne darm. Zo ontdekten de onderzoekers dat vrouwen doorgaans een langere dunne darm hebben dan mannen. “Wanneer je een langere dunne darm hebt, kun je beter voedingsstoffen uit je dieet halen,” vertelt Hale. “Onze vondst ondersteunt dan ook de al bestaande hypothese dat vrouwen beter in staat zijn te overleven tijdens periodes van stress.”

Gezondheidsproblemen
Kortom, de ene darm is de andere niet. Blijkbaar bestaan er uitgesproken verschillen. De bevindingen hebben dan ook implicaties voor ons begrip van de rol die de anatomie van het spijsverteringskanaal kan spelen bij de menselijke gezondheid. “Er bestaat dus meer variatie dan we dachten,” zegt McKenney. “Dit verschaft mogelijk meer inzicht in wat er precies aan verschillende gezondheidsproblemen ten grondslag ligt – en hoe we die moeten behandelen. Nu we weten dat deze variabiliteit bestaat, roept dit een aantal interessante onderzoeksvragen op die nader moeten worden bestudeerd.”

Medische studenten
De onderzoekers vermoeden dat de ontdekking bijvoorbeeld nieuwe inzichten kan opleveren in medische diagnoses en mogelijk zelfs in het microbiële ecosysteem van de darm. Maar de gevolgen reiken verder. Zo heeft de studie niet alleen nieuw licht geworpen op de onverwachte variabiliteit in de menselijke anatomie, maar benadrukt het ook dat medische studenten beter over deze anatomische variatie ingelicht zouden moeten worden. “Het is vooral belangrijk bij medische opleidingen,” onderstreept onderzoeker Roxanne Larsen. “Want als studenten alleen leren over een ‘normale’ of ‘gemiddelde’ darm, zullen ze waarschijnlijk niet vertrouwd raken met de reikwijdte van de menselijke variatie op dit gebied.”

Precisiegeneeskunde
Bovendien hebben de resultaten gevolgen voor de zogenaamde ‘precisiegeneeskunde’. Met precisiegeneeskunde wordt binnen de gezondheidszorg bedoeld dat de medische behandeling wordt afgestemd op de individuele kenmerken van een patiënt en iedereen ‘op maat’ wordt bediend. “Het wordt steeds duidelijker dat de medische wereld op weg is naar persoonlijke en gerichtere behandelingen, om zo de patiëntresultaten en de algehele gezondheid en het welzijn te verbeteren,” zegt Larsen. “Ervaring opdoen in het begrijpen van de anatomische variatie kan daarom een cruciale rol spelen bij het helpen van toekomstige artsen om het belang van precisiegeneeskunde te begrijpen.”

Met de studie hebben de onderzoekers maar weer eens bewezen dat zelfs ons eigen lichaam nog verrassingen voor ons in petto heeft. “We zijn enthousiast over onze ontdekking en waar het in de toekomst tot zou kunnen leiden,”zegt McKenney. “Het onderstreept bovendien hoe weinig we eigenlijk over ons eigen lichaam weten.”

Bronmateriaal

"Study finds significant variation in anatomy of human guts" - North Carolina State University
Afbeelding bovenaan dit artikel: Jan-Otto van Getty Images Signature (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd