De eerste complexe levensvormen op aarde waren enorm en nu weten we waarom

Als je groter bent, kun je je nageslacht verder weg slingeren.

Dat is kort gezegd de conclusie die onderzoekers trekken in het blad Nature Ecology & Evolution. Het paper handelt over de eerste complexe levensvormen op aarde die tijdens het Ediacarium (tussen 635 en 541 miljoen jaar geleden) ontstonden en waarvan sommige exemplaren echt enorm waren.

Rangeomorfen
Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de rangeomorfen (je ziet ze bovenaan dit artikel). Deze organismen – die op de bodem van de zeeën groeiden – waren één van de eerste complexe levensvormen op aarde. Hoewel rangeomorfen lijken op varens waren ze waarschijnlijk één van de eerste diersoorten op aarde. En sommige van deze rangeomorfen werden dus gigantisch: tot wel twee meter hoog! Maar waarom eigenlijk?

Competitie
Eerder onderzoek suggereerde dat competitie de drijvende kracht achter de enorme rangeomorfen was. Je moet namelijk bedenken dat deze dieren zich niet voort konden bewegen en dus enkel voedsel dat voorbij kwam, konden absorberen. Als je dan groot bent, kun je op verschillende waterdieptes je slag slaan. Maar die hypothese schoffelen wetenschappers nu onderuit. “De oceanen waren in die tijd rijk aan voedingsstoffen, dus er was niet veel competitie en roofdieren bestonden nog niet,” legt onderzoeker Emily Mitchell uit. “Dus er moet een andere reden zijn geweest waarom de levensvormen in deze periode zo groot werden.”

Voortplanting
Een analyse van complete populaties rangeomorfen – die niet mobiel waren en dus fossiliseerden waar ze leefden – geeft meer inzicht in het belang van grootte. Zo werden rond de grootste rangeomorfen ook de grootste clusters nageslacht aangetroffen. Het suggereert dat grotere rangeomorfen beter in staat waren om hun nageslacht – in de vorm van broedknoppen – over grote afstanden te verspreiden en zo de zeebodem te koloniseren. “Voortplanting lijkt de belangrijkste reden te zijn geweest dat het leven op aarde zo groot werd,” aldus Mitchell.

Uiteindelijk kon hun enorme omvang de rangeomorfen niet behoeden voor de ondergang. Toen het Cambrium zich – zo’n 540 miljoen jaar geleden – aandiende, verdwenen de rangeomorfen van de aarde.

Bronmateriaal

"Why life on Earth first got big" - University of Cambridge

Afbeelding bovenaan dit artikel: Charlotte Kenchington

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd