De boodschap van de lachende hyena

Hyena’s zijn van verre te herkennen aan hun kakelende en dreigende lach die de meesten van ons zich wellicht met dank aan de Lion King nog kunnen herinneren. Lang was onduidelijk wat de hyena met zijn gegiechel probeerde te zeggen. Maar wetenschappers zijn er nu helemaal uit.

Onderzoekers namen de kreten van een kolonie bestaande uit 26 hyena’s op en bestudeerden deze. Al snel bleek er een verband te zijn tussen de lach en de leeftijd en status van het dier. De hoogte van de lach van een hyena vertelt hoe oud hij is; jonge hyena’s produceren nog bijzonder hoge klanken. Uit de snelheid waarmee de hyena tonen uitstoot, valt af te lezen of het dier een hoge status heeft of onderdanig is.

De hyena maakt het dreigende, lachende geluid met name wanneer hij met anderen om voedsel kibbelt. Maar volgens de onderzoekers kan ook frustratie of een roep om help uitmonden in deze tonen. “De lach van de hyena geeft de ontvanger een idee van de sociale status van het dier,” legt onderzoeker Frederic Theunissen uit. “Dit geeft hyena’s de kans om duidelijk te maken wie recht heeft op voedsel en het verzamelen van voedsel te organiseren.” Bovendien gebruiken hyena’s het geluid om soortgenoten te verzamelen, als een leeuw de aanval inzet bijvoorbeeld. “Eén hyena heeft geen schijn van kans als hij tegenover een leeuw staat, maar een groep hyena’s kan één of twee leeuwen wel aan.” Op basis van de lach kunnen andere hyena’s bepalen of ze een aangevallen soortgenoot te hulp schieten.

De wetenschappers gaan hun onderzoek binnenkort voortzetten. Ze zullen dan de opgenomen geluiden aan hyena’s laten horen om te zien hoe er gereageerd wordt.

Hyena’s leven in grote groepen met soms wel 80 leden. Elke groep wordt geleid door een vrouwtje. De hyena staat bekend om zijn luidruchtigheid; zijn roep kan op een afstand van 5 kilometer nog gehoord worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd