Dappere oorlogsheld krijgt meer vrouwelijke aandacht en kinderen

  soldaat

  Mannen die zich in dienst van het leger van hun dappere kant hebben laten zien, krijgen meer kinderen en mogen zich verheugen in meer vrouwelijke aandacht. Dat suggereert nieuw onderzoek.

  Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze veteranen uit de Tweede Wereldoorlog bestudeerden. Het ging om 449 ‘gewone’ Amerikaanse veteranen en 123 Amerikaanse veteranen die een dappere daad hadden verricht en daarvoor de ‘Medal of Honor’ hadden ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat de mannen die de ‘Medal of Honor’ hadden ontvangen, doorgaans meer kinderen hadden dan de ‘gewone’ veteranen. “Dat wijst op een causaal verband tussen heldhaftig gedrag in de oorlog en voortplantingssucces,” zo schrijven de onderzoekers in het blad Evolution and Human Behavior.

  Aantrekkelijker
  Maar waarom hebben dappere soldaten meer kinderen? De onderzoekers vermoedden dat vrouwen dappere soldaten als aantrekkelijker zien. Om te achterhalen of die hypothese klopte, zetten ze een experiment op. Ze verzamelden een aantal vrouwelijke studenten en schotelden ze verschillende tekstjes voor. In sommige tekstjes kwam de oorlog of het leger eigenlijk amper aan bod: “John zit nu vijf jaar in het leger. Hij leidt een team dat bestaat uit vier mannen. John en zijn team zijn nog niet uitgezonden naar een oorlogsgebied.” In andere tekstjes kwam de oorlog wel aan bod, maar werd de soldaat niet als held neergezet: “John zit nu vijf jaar in het leger. Hij leidt een team dat bestaat uit vier mannen. John en zijn team zijn recent naar Irak uitgezonden. Hun belangrijkste taak daar was het coördineren van militair personeel en de bevoorrading, maar ze hebben ook een aantal keren gevochten. Na zes maanden zijn John en zijn team veilig thuisgekomen.” In weer andere tekstjes werd de soldaat als een held neergezet: “John zit nu vijf jaar in het leger. Hij leidt een team dat bestaat uit vier mannen. John en zijn team zijn recent naar Irak uitgezonden. Hun belangrijkste taak daar was het coördineren van militair personeel en de bevoorrading, maar ze hebben ook een aantal keren gevochten. Na zes maanden zijn John en zijn team veilig thuisgekomen. John heeft na terugkomst een medaille gekregen omdat hij zo dapper is geweest.” De vrouwen moesten aangeven hoe aantrekkelijk ze de soldaat op basis van het tekstje vonden. Ook werd ze gevraagd hoe groot ze de kans achtten dat ze met deze soldaat een avondje uit zouden gaan. Uit het experiment blijkt dat vrouwen de soldaten die actief deel hadden genomen aan een oorlog en daarbij uitzonderlijk dapper waren geweest een stuk aantrekkelijker vonden dan soldaten die nog nooit waren uitgezonden of soldaten die wel waren uitgezonden, maar wiens dapperheid niet benadrukt werd.

  Mannen en vrouwen
  Overigens keken de onderzoekers ook hoe mannen tegen vrouwelijke oorlogshelden aankeken. Mannelijke proefpersonen bleken een vrouw niet aantrekkelijker te vinden als ze dapper had gevochten tijdens een oorlog. Het kan mogelijk verklaren waarom mannen veel sterker geneigd zijn dan vrouwen om zich in een (mogelijk dodelijk) gevecht te wagen. “De evolutietheorie suggereert dat oorlog een situatie is waarin mannen hun kwaliteiten kunnen laten zien door zich heel dapper te gedragen in de strijd,” zo stellen de onderzoekers. De psyche van de vrouw is waarschijnlijk geëvolueerd om signalen die erop wijzen dat een man dapper is, op te vangen en daaruit af te leiden hoe fit de man is. “Dat kan verklaren waarom heldendom – hoewel het dodelijk kan zijn voor heroïsche individuen – door de evolutie van de mens heen is blijven bestaan.”

  Het onderzoek suggereert tegelijkertijd dat het heel lastig zal zijn om vrede op aarde te bewerkstelligen. “Ons onderzoek suggereert dat het moeilijk zal zijn om de fundamentele oorzaken van oorlog en terrorisme uit te roeien, omdat mannen – en vrouwen – uitgerust lijken te zijn met een geëvolueerde psyche die de escalatie van conflicten faciliteert.” Maar: “We beginnen het verband tussen oorlog en seksuele selectie nog maar net te verkennen. Hoewel onze studies voor het eerst aantonen dat moderne vrouwen uit ontwikkelde westerse landen een voorkeur hebben voor oorlogshelden als partners, moeten we eerst echt beter gaan begrijpen waarom dat zo is.”

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd