Dag, fossiele brandstoffen, jullie tijd is geweest!

De prijzen van gas en olie dalen, maar dat kan de fossiele brandstoffen niet redden. Groene energiebronnen stoten ze hoe dan ook van de troon.

Tot die conclusie komen onderzoekers van Bloomberg in hun rapport New Energy Outlook 2016. Het rapport voorspelt hoe de energiesector zich in de periode tussen 2016 en 2040 zal gaan ontwikkelen. “We zien een snelle overgang naar groene energie,” stelt onderzoeker Jon Moore.

Goedkoper
En dat komt niet doordat fossiele brandstoffen schaars of duur zijn (de prijzen van olie en gas blijven zelfs dalen). Het komt doordat de alternatieven – hernieuwbare energiebronnen – steeds aantrekkelijker worden. Zo zijn de kosten van zonne- en windenergie scherp aan het dalen. En naar verwachting zullen windmolens en zonnepanelen in een groot deel van de wereld rond 2030 al de goedkoopste manieren zijn om energie op te wekken.

Dag, fossiele brandstoffen!

In april stelde een ander onderzoek al dat de gloriedagen van de oliemaatschappijen definitief voorbij zijn. De voornaamste reden? Hun businessmodel functioneert niet meer.

Elektrisch rijden
De onderzoekers voorspellen bovendien dat het aantal elektrische auto’s sterk zal stijgen. En hierdoor daalt de prijs van de lithium-ion-accu, waardoor deze ook aantrekkelijker wordt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld het opslaan van een overschot aan zonne-energie. De onderzoekers verwachten dat de hoeveelheid opgeslagen energie enorm zal toenemen van 400 MWh vandaag de dag naar 760 GWh in 2040.

Investeringen
Ook verwachten de onderzoekers dat de komende jaren enorm veel geld in hernieuwbare energiebronnen wordt gestopt. Zo’n 7,8 biljoen dollar. Het betekent dat tegen 2040 zo’n 60 procent van de energie wereldwijd voortkomt uit energiebronnen zonder uitstoot. Ook in fossiele brandstoffen zal de komende jaren nog worden geïnvesteerd, maar wel veel minder: slechts 2,1 biljoen. Het zal er zeker niet toe leiden dat fossiele brandstoffen de dominante energieleverancier blijven. Hun gloriedagen zijn voorbij: ze kunnen op korte termijn simpelweg al niet meer concurreren met groene alternatieven. Naar verwachting is op het land opgewekte windenergie tegen 2040 zo’n 41 procent goedkoper dan nu het geval is. De prijzen van zonne-energie dalen nog harder.

Meer nodig
Goed nieuws, zou je zeggen, maar de onderzoekers zijn voorzichtig. Er wordt tussen 2016 en 2040 wereldwijd zo’n 7,8 biljoen dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, maar er zijn biljoenen meer nodig om de uitstoot van broeikasgassen zo sterk terug te dringen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden Celsius. Heel concreet zou er dan tegen 2040 nog zo’n 5,3 biljoen dollar extra in hernieuwbare brandstoffen moeten worden gepompt.

Aan het rapport is door zo’n 65 experts gewerkt. Ze keken onder meer naar de beleidsplannen van landen wereldwijd en modelleerden hoe de behoefte aan energie en de energieprijzen zich zullen gaan ontwikkelen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd