Daarom zijn we aardig tegen vreemden

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat we aardig zijn tegen vreemdelingen, omdat zij het ook tegen ons zijn. Maar er is meer. Zo spelen ook handelscontacten en de grote religies een grote rol. Sterker nog: deze factoren zorgden ervoor dat samenlevingen vreemdelingen opnamen en groter werden.

Miljoenen jaren lang leefden onze voorouders in kleine groepen die voornamelijk uit familie bestonden. Iedereen kende elkaar en contacten werden gemakkelijk gelegd. Maar de wereld werd groter en ging variëren. Gelukkig kwamen er verschillende wereldgodsdiensten die allemaal de liefde voor de ander preekten. Hierdoor ontstond een nieuwe ontwikkeling: aardig zijn tegen vreemden.

In hoeverre en waarom iemand eerlijk is tegen een vreemdeling hangt nauw samen met de aanwezigheid van een wereldgodsdienst en eventuele handelscontacten, zo concluderen de wetenschappers. Ze brachten 2000 mensen uit vijftien verschillende samenlevingen bij elkaar en bestudeerden hun gedrag.

Volgens de wetenschappers zijn de wereldgodsdiensten een soort politieagent die ervoor zorgde dat uitwisseling en handel kon plaatsvinden en groepen harmonieus samenleefden. Hierdoor konden samenlevingen groter en groter worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd