Daarom zijn bellende mensen in de trein zo irritant

telefoneren

De meeste mensen vinden het superirritant: bellende mensen in de trein of in de supermarkt. Een nieuw onderzoek verklaart waarom: een opgevangen telefoongesprek leidt veel meer af en onthouden we veel beter dan een opgevangen gesprek tussen twee mensen.

Onderzoekers verzamelden een aantal proefpersonen. De proefpersonen kregen de opdracht om een taak uit te voeren waarbij het belangrijk was dat ze zich concentreerden. Terwijl de proefpersonen aan de taak werkten, klonken op de achtergrond stemmen. Sommige proefpersonen hoorden iemand aan de telefoon praten. Andere proefpersonen hoorden twee mensen met elkaar praten. De proefpersonen wisten niet dat het achtergrondlawaai deel uitmaakte van het onderzoek.

Afgeleid?
Na afloop moesten de proefpersonen aangeven in hoeverre het achtergrondlawaai ze af had geleid. Ook werd ze gevraagd wat ze van het gesprek hadden opgevangen. Tevens kregen de proefpersonen woorden te zien en moesten ze aangeven of die woorden deel uitmaakten van de conversatie die ze gehoord hadden.

WIST U DAT…

…telefoneren en linksaf slaan één van de gevaarlijkste manoeuvres is die u in de auto kunt maken?

Resultaten
Proefpersonen die het telefoongesprek hadden gehoord, vonden dat veel meer afleiden dan een gewoon gesprek. Ook onthielden deze proefpersonen de inhoud van de conversatie beter, zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE. Bovendien konden ze veel accurater de woorden die deel uit maakten van de conversatie aanwijzen.

“Onderzoek suggereert dat het onbedoeld opvangen van een telefoongesprek verklaard kan worden door de extra aandacht die we nodig hebben om de onvoorspelbare inhoud van de conversatie te begrijpen,” legt onderzoeker Rosa Vessal uit. “Niet weten waar de conversatie heengaat, maakt dat telefoongesprekken zo afleiden.”

Bronmateriaal

"Overheard phone calls more memorable, rated more distracting than other background talking" - PLoS ONE (via Eurekalert.org).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Christopher (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd