Daarom zie je nooit een uil met een gehoorapparaatje

In tegenstelling tot het gehoor van mensen takelt het gehoor van uilen helemaal niet af als ze ouder worden.

Tot die conclusie komen onderzoekers in het blad Proceedings of the Royal Society B. Ze baseren zich op experimenten onder zeven kerkuilen die tussen de 17 en 1 jaar oud waren. De uilen waren in gevangenschap groot geworden en hadden geleerd om in reactie op een geluid op een bepaalde plek neer te strijken.

Experiment
De onderzoekers deelden de uilen in twee leeftijdsgroepen in. De ene groep bestond uit jonge uilen (uilen die minder dan twee jaar oud waren) en oude uilen (uilen die tussen de 13 en 17 jaar oud waren). Vervolgens testten ze de gevoeligheid van het gehoor van de uilen door te kijken of ze op afgespeelde geluiden reageerden door op de gewenste plek neer te strijken. De oude uilen bleken tijdens de experimenten net zo goed te presteren als de jonge uilen. “Het wijst erop dat de oren van kerkuilen niet aftakelen naarmate ze ouder worden,” zo concluderen de onderzoekers in hun paper.

Chinchilla
En dat is best verrassend. Want het gehoor van ons mensen gaat hard achteruit naarmate we ouder worden. En ook van andere soorten – muizen en chinchilla’s bijvoorbeeld – is bekend dat hun gehoor achteruitgaat naarmate ze ouder worden.

Spreeuwen
Toch zijn kerkuilen niet de eerste vogels waarvan wordt vastgesteld dat hun gehoor niet achteruit holt naarmate ze ouder worden. Eerder onderzoek onder spreeuwen toonde al aan dat ook hun gehoor niet onder de ouderdom te lijden heeft. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt, maar de onderzoekers vermoeden dat het te herleiden is naar het feit dat vogels in staat zijn om beschadigde delen van hun gehoor te regenereren. Ze wijzen erop dat mensen niet in staat zijn om haarcellen in het orgaan van Corti – het receptororgaan van het binnenoor – te regenereren, terwijl experimenten onder bijvoorbeeld duiven en kippen erop wijzen dat zij dat wel kunnen. En dat continue regenereren zorgt er waarschijnlijk voor dat het gehoor van de vogels niet veroudert.

“Als mensen kunnen we die vaardigheid van vogels alleen maar met groot respect (en misschien met enige jaloezie) gadeslaan,” zo stellen de onderzoekers. “Een interessante vraag is of onze kennis omtrent het behoud van het vogelgehoor op een dag kan leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden die de aftakeling van het menselijk gehoor tegengaan.”

Bronmateriaal

"Barn owls have ageless ears" - Proceedings of the Royal Society B

Afbeelding bovenaan dit artikel: LubosHouska / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd