Daarom luisteren we graag naar droevige muziek

droevige-muziek

Wij mensen luisteren graag naar muziek. En zelfs als die muziek droevig is, kunnen we er oprecht van genieten en plezier aan beleven. Japanse wetenschappers achterhaalden hoe dat komt.

De onderzoekers verzamelden 44 proefpersonen en lieten ze twee droevige muziekstukken en één vrolijk muziekstuk horen. De proefpersonen moesten aangeven hoe ze de muziek ervoeren. Ook kregen ze de opdracht om hun emotionele toestand te beschrijven.

Droevige muziek
“Over het algemeen wordt gedacht dat droevige muziek ons droevig maakt en droefheid wordt gezien als een onplezierige emotie,” zo concluderen de onderzoekers in het blad Frontiers in Psychology. De vraag is dan ook: waarom luisteren we naar droevige muziek als het ons droevig maakt? Een mogelijk antwoord is dat het luisteren naar droevige muziek ons eigenlijk een positief gevoel geeft. Dat lijkt tegenstrijdig, maar in deze studie scheiden we de emoties die muziek oproept in de waargenomen emotie en de emotie die mensen voelen.”

WIST U DAT…

…elk mens dezelfde kleuren met dezelfde muziek associeert?

Tegenstrijdig
En daar zit ‘m het verschil. Mensen nemen een droefheid waar, maar voelen zich blijer dan de muziek is: de proefpersonen gaven aan de muziek tragischer, minder romantisch en minder vrolijk te vinden dan zijzelf zich op dat moment voelden. Blijkbaar roept het luisteren naar droevige muziek dus ook positieve emoties op. “Muziek die ervaren wordt als droevige muziek, veroorzaakt zowel romantische als droevige emoties. En mensen, ongeacht hun muzikale achtergrond, ervaren deze tegenstrijdige emoties wanneer ze naar droevige muziek luisteren.”

Bovendien is de droefheid die we in muziek ervaren niet te vergelijken met echte droefheid, zo benadrukken de onderzoekers. Droefheid die we in kunst tegen het lijf lopen, voelt goed. Mogelijk omdat deze droefheid geen gevaar voor ons welzijn vormt. Bovendien kan die ervaring ons helpen om met droefheid om te gaan wanneer dit wel werkelijk op ons pad komt. “Emoties die we in muziek ervaren vormen geen gevaar, in tegenstelling tot de emoties die we in het dagelijks leven ervaren. Daarom kunnen we zelfs van onplezierige emoties – zoals droefheid – genieten.”

Bronmateriaal

"Why do we enjoy listening to sad music?" - Frontiers
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd