Daarom duurt de kleutertijd een eeuwigheid

peuter

Het brein van een vijfjarige verbruikt twee keer zoveel energie als dat van een volwassene. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Amerikaanse bodem. Het kan mogelijk verklaren waarom kinderen – relatief gezien – zo traag groeien.

Vrijwel alle ouders vinden dat hun kinderen ontzettend snel groot worden. Maar wanneer we de groei van mensenkinderen vergelijken met de groei van nauw aan ons verwante primaten dan krijgen we toch een heel ander beeld. Dan blijkt opeens dat mensenkinderen eigenlijk maar heel traag groot worden. Al jaren zijn onderzoekers op zoek naar een verklaring voor die relatief trage groei van mensenkinderen. Wetenschappers van de Northwestern University denken de verklaring nu echter gevonden te hebben.

PET en MRI
Ze bestudeerden PET- en MRI-scans van mensen van verschillende leeftijden. Op basis van de PET-scans stelden de onderzoekers vast hoeveel glucose (de energiebron van het brein) de hersenen verbruikten. De MRI-scans gebruikten ze om het hersenvolume vast te stellen. Ze ontdekten zo dat de leeftijd waarop het brein de meeste energie verbruikt, ook de leeftijd is waarop het lichaam het traagst groeit.

“Als mensen moeten we zoveel leren en dat leren vereist een complex en hongerig brein”

Leren
“Onze resultaten suggereren dat onze lichamen het zich niet kunnen veroorloven om in de peuter- en kleutertijd sneller te groeien, omdat een groot deel van de energie nodig is voor het ontwikkelen van het brein,” legt onderzoeker Christopher Kuzawa uit. “Als mensen moeten we zoveel leren en dat leren vereist een complex en hongerig brein.”

Hypothese
De resultaten onderschrijven de al jaren oude hypothese dat mensenkinderen relatief traag groeien en relatief lang afhankelijk zijn van hun ouders of verzorgers, omdat hun brein zoveel energie opeist. Energie die vervolgens niet gebruikt kan worden om te groeien. De resultaten kunnen bovendien verklaren waarom het zo moeilijk is om de leeftijd van een peuter of kleuter in te schatten. “Na een bepaalde leeftijd wordt het heel lastig om de leeftijd van een peuter of kleuter aan de hand van hun grootte in te schatten. In plaats daarvan moet je luisteren naar wat ze zeggen en kijken wat ze doen. De groei van het lichaam komt bijna stil te staan als ze een leeftijd bereiken waarop de hersenontwikkeling ongelofelijk snel gaat.”

Uit het onderzoek blijkt dat het brein de meeste energie nodig heeft wanneer een kind ongeveer vijf jaar oud is. Wanneer een kind vier jaar oud is, verbruikt het brein ongeveer 66 procent van de energie die het gehele lichaam – in rusttoestand – op die leeftijd nodig heeft. “Onze resultaten suggereren sterk dat mensen geëvolueerd zijn om in deze tijd langzamer te groeien en zo energie vrij te maken voor de druk bezig zijnde hersenen,” concludeert onderzoeker William Leonard.

Bronmateriaal

"A long childhood feeds the hungry human brain" - Northwestern University (via Sciencedaily.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd