Curiosity ontdekt stikstofverbindingen op Mars

curiosity

Marsrover Curiosity heeft een belangrijke ingrediënt voor leven ontdekt op Mars: stikstofverbindingen. Als er ooit leven is geweest op Mars, is de kans aanwezig dat het de stikstofverbindingen heeft gebruikt.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze baseren zich op onderzoek van rover Curiosity in de Gale-krater op Mars. Curiosity verzamelde in die krater sedimenten en stof en analyseerde deze monsters. In die sedimenten en het stof trof de rover een vorm van stikstof aan waarmee eventuele levensvormen uit de voeten kunnen.

Biologische moleculen
Stikstof is van cruciaal belang voor levensvormen zoals wij die kennen. Het is een bouwsteen voor biologische moleculen waaruit vervolgens weer DNA en eiwitten kunnen worden opgebouwd. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de atmosfeer van Mars stikstof bevat. Maar levensvormen kunnen stikstof niet zomaar uit de atmosfeer halen. Daarvoor moet het stikstof omgezet worden in stikstofverbindingen. En die verbindingen komen blijkbaar dus ook op Mars voor.

Bliksem
Stikstoffixatie (waarbij gasvormig stikstof dus wordt omgezet in stikstofverbindingen waarmee levensvormen uit de voeten kunnen) is op aarde grotendeels een biologisch proces. Er zijn bacteriën die atmosferisch stikstof kunnen binden. Dat er op Mars stikstofverbindingen voorkomen, wil echter niet zeggen dat soortgelijke bacteriën ook daar te vinden zijn. Atmosferisch stikstof kan ook worden omgezet in stikstofverbindingen door toedoen van bliksem of vulkaanuitbarstingen. Waarschijnlijk is dat dan ook wat op de rode planeet is gebeurd.

Al met al lijkt de kans dat er op de rode planeet ooit leven was met de ontdekking van stikstofverbindingen op het oppervlak van Mars, groter te worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd