Curiosity ontdekt bouwstenen voor leven op Mars

curiosity

Wetenschappers kunnen voor het eerst met zekerheid stellen dat er organische moleculen op Mars te vinden zijn. Organische moleculen zijn de bouwstenen van het leven op aarde, maar bewijzen nog niet dat ook op Mars leven is of was.

Onderzoekers troffen de organische moleculen aan in monsters die Marsrover Curiosity in de Gale-krater verzamelde. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de Gale-krater ooit een meer bevatte. Curiosity boorde in gesteenten die ontstonden toen de krater vol water stond en ontdekte de organische moleculen in die gesteenten.

Bewijs voor leven?
Organische moleculen zijn de bouwstenen voor het leven zoals dat hier op aarde voorkomt. Onder organische moleculen vallen moleculen die voornamelijk uit koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen bestaan. Het zijn de bouwstenen voor het leven zoals dat hier op aarde voorkomt. De moleculen blijken nu dus ook op Mars voor te komen. Maar dat is zeker geen bewijs voor leven op de rode planeet. De onderzoekers benadrukken dat organische moleculen ook tot stand kunnen komen door chemische reacties waarin leven geen rol speelt. Zo kunnen de moleculen bijvoorbeeld door interplanetair stof of kometen op Mars terecht zijn gekomen.

De omstandigheden
Toch is het een interessante vondst. Het bewijst namelijk dat Mars beschikt over één van de ingrediënten van leven. Een ander – minstens zo belangrijk – ingrediënt bestaat uit de juiste omstandigheden. Op dit moment is Mars niet geschikt voor leven zoals wij dat kennen. Maar er is bewijs dat dat in het verleden anders was. Miljarden jaren geleden zou de temperatuur op de rode planeet een stuk aangenamer zijn geweest en moeten er zelfs meren en rivieren op het oppervlak te vinden zijn geweest. “We denken dat het leven op aarde zo’n 3,8 miljard jaar geleden begon en onze resultaten laten zien dat plaatsen zoals Mars rond die tijd in dezelfde omstandigheden verkeerde: er was vloeibaar water, een aangename temperatuur en organisch materiaal,” vertelt onderzoeker Caroline Freissinet. “Dus als het leven op aarde onder deze omstandigheden ontstond, waarom zou dat dan ook op Mars niet gebeurd kunnen zijn?”

De organische moleculen die door Curiosity op Mars zijn aangetroffen bevatten ook chlooratomen. Onder de moleculen bevinden zich onder meer chloorbenzeen, dichloorethaan en dichloorpropaan. Chloorbenzeen komt het meest overvloedig voor met concentraties tussen de 150 en 300 deeltjes per miljard. Chloorbenzeen komt van nature niet op aarde voor, maar wordt gebruikt om bijvoorbeeld verf en pesticiden te maken. Dichloorpropaan treffen we op aarde in verfafbijtmiddelen aan en wordt als kankerverwekkend beschouwd. Het is mogelijk dat deze chloorbevattende organische moleculen daadwerkelijk in de gesteenten op Mars voorkomen, maar het is volgens de onderzoekers waarschijnlijker dat in de gesteenten andere organische moleculen zaten en dat de chloor ontstond door reacties in Curiosity zelf toen de verzamelde monsters voor onderzoek werden opgewarmd. Koolstof – aangetroffen in de organische moleculen – kent volgens de onderzoekers zeer waarschijnlijk wel een Martiaanse oorsprong.

Bronmateriaal

"NASA Goddard Instrument Makes First Detection of Organic Matter on Mars" - NASA.gov
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech / MSSS / Panorama door Andrew Bodrov.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd