Cultuur maakt mannen gelukkig

Mannen die regelmatig een bezoekje brengen aan het museum zijn gelukkiger met hun leven en gezondheid dan mannen die dat niet doen, zo blijkt.

Het is over het algemeen bekend dat mannen met een hoger salaris vaker naar musea, balletvoorstellingen, theaters en andere culturele uitingen gaan. Maar zelfs wanneer de wetenschappers rekening hielden met andere factoren die de gezondheid konden beïnvloeden (zoals een hoog inkomen en de sociaaleconomische status) bleek cultuur op zichzelf nog een belangrijke invloed te hebben op het geluksgevoel en de tevredenheid van de heren.

Onderzoek
De onderzoekers bestudeerden 50.797 mensen (zowel mannen als vrouwen). Ze keken hoe tevreden de proefpersonen met hun leven en gezondheid waren, of ze last hadden van depressiviteit en angsten en aan welke activiteiten ze deelnamen.

WIST U DAT…

…streven naar geluk ongelukkig maakt?

Kerk en sport
De resultaten zijn opvallend. Vrouwen bleken meer tevreden te zijn met hun leven wanneer ze naar sportevenementen en de kerk gingen. Met name de sport gaf vrouwen een gezond gevoel. Mannen voelden zich gezonder wanneer ze buiten bezig waren, fysiek in actie kwamen en als ze vrijwilligerswerk deden. Mannen bleken zich echter ook gezonder te voelen als ze aan cultuur deden. En het maakte daarbij niet uit of het om een theatervoorstelling, expositie of concert ging. “Mannen bleken op het gebied van gezondheid meer baat te hebben bij verschillende culturele activiteiten dan vrouwen,” concludeert onderzoeker Koenraad Cuypers.

Onduidelijk
Het is onduidelijk hoe culturele activiteiten deze uitwerking kunnen hebben. Mogelijk onthaasten mannen gemakkelijker in musea en tijdens theatervoorstellingen. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

De resultaten wijzen er in ieder geval op dat de promotie van culturele uitingen wel eens goed kan zijn voor de gezondheid. Overheden kunnen met steun aan musea en voorstellingen wellicht direct een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd