Cryosat 2 maakt kaart van watercirculatie rondom de noordpool

Wetenschappers hebben gegevens van Cryosat 2 gebruikt om een kaart van de watercirculatie rondom de noordpool te maken. Het hoofddoel van Cryosat 2 is het meten van de dikte van de Arctische ijskap. Toch is het ook belangrijk dat de ruimtesonde de watercirculatie in kaart brengt, want hierdoor kunnen klimaatscenario’s worden gemaakt of juist sneuvelen.

Stel, de noordpool warmt op en veel ijs smelt, dan kan het zijn dat winden waterstromen veranderen. “Niemand weet hoe het Arctische gebied verandert als het ijs zich terugtrekt”, zegt Dr. Seymour Laxon van het University College Londen. “Wel zien we dat er grote veranderingen aankomen.”

Dik
Cryosat 2 werd in april 2010 gelanceerd. De ruimtesonde heeft een radarinstrument dat de aarde bekogelt met microgolfstraling. Deze stralen kaatsen terug, waardoor wetenschappers leren hoe dik ijs is en wat het waterniveau is.

Laag
Zoals u weet stroomt water van hoog naar laag. Op de noordpool vonden wetenschappers zeewater met een hoogte van +0,3 meter boven het gemiddelde en -0,3 meter onder het gemiddelde. Water stroomt van de hoge plekken (+0,3) naar de lage plaatsen (-0,3).

Wetenschappers benadrukken dat de kaart een eerste ‘snapshot’ is. Zodra er meer data binnenkomt, kunnen zij een meer gedetailleerde kaart van de watercirculatie maken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd