Creutzfeldt-Jakob kan zich via de lucht verspreiden

Uit onderzoek blijk dat prionziekten zoals Creutzfeldt-Jakob zich niet alleen via besmet vlees en geïnfecteerd bloed, maar ook door middel van lucht kunnen verspreiden. Prionen zijn misvormde proteïnen die een degeneratie in de hersenen veroorzaken. De misvormde moleculen zijn tevens de oorzaak van de gekkenkoeienziekte en schuurziekte bij dieren.

Onderzoekers verzamelden een aantal muizen met schuurziekte en een groep gezonde muizen. De laatsten werden tien minuten lang blootgesteld aan aerosolen (gas- of vloeistofdeeltjes en een gas). Zo’n 2,5 procent van de deeltjes bestond uit hersenweefsel van muizen met schuurziekte. Binnen enkele maanden hadden alle gezonde muizen de ziekte onder de leden.

Binnendringen
Lang werd aangenomen dat prionen zich enkel door besmet vlees of geïnfecteerd bloed konden verspreiden. Maar blijkbaar gaat het ook via de lucht. Uit de studie blijkt dat de prionen niet eens eerst door het immuunsysteem getest hoeven te worden: ze dringen via de neus direct het brein binnen.

Nog niet
De wetenschappers benadrukken dat dit niet betekent dat dieren of mensen met prionziektes de prionen door de lucht verspreiden. Alle mensen en dieren met een prionziekte liepen deze voor zover de wetenschap weet vooralsnog op door in aanraking te komen met besmet vlees of bloed.

Toch is voorzichtigheid geboden, zo concluderen de onderzoekers. Met name mensen die karkassen van mogelijk besmette dieren verwerken, zouden zichzelf beter moeten beschermen. Ook in laboratoria die met prionen werken, lijken meer veiligheidsmaatregelen op zijn plaats.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd