Creativiteit schaadt imago van leider

Een goede leider moet besluitvaardig en duidelijk zijn. Maar is creativiteit ook één van de vereisten? Uit een onderzoek blijkt van niet. Proefpersonen achtten innovatieve mensen minder geschikt voor een leidinggevende functie dan mensen die niet outside-the-box dachten. In de race voor een hoge functie? Zet uw creativiteit dan maar even op een lager pitje!

De onderzoekers verzamelden twee groepen studenten. Beide groepen werden geconfronteerd met een vraagstuk: hoe kon een luchtvaarmaatschappij meer verdienen aan de passagiers? De ene groep kreeg de opdracht om met hele innovatieve ideeën te komen. De andere groep moest met niet al te nieuwe plannen op de proppen komen.

Ongeschikt
Een derde groep studenten moest daarna op basis van wat de andere studenten hadden verzonnen, aangeven hoe geschikt zij waren voor een leidinggevende functie. De resultaten liegen er niet om. De mensen die extreem creatief te werk gingen, werden als ongeschikt gezien.

WIST U DAT…

…uit onderzoek blijkt dat het management de innovatie afremt?

Dromer
De onderzoekers denken de resultaten wel te kunnen verklaren. Mensen die een grote verbeelding hebben, worden vaak als dromers gezien. Van leiders wordt verwacht dat ze de orde handhaven en de zaak op de rit houden. In zo’n functie is dromerigheid ongewenst.

Opvallend genoeg zijn er echter steeds meer bedrijven die op zoek zijn naar een creatieve manager. Blijkbaar is dat een theoretisch verschijnsel dat in de praktijk niet zo houdbaar is.

Bronmateriaal

"Creativity Can Lessen Leader Image" - Scientificamerican.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd