COVID-19 kostte 31 landen in 2020 al meer dan 28 miljoen levensjaren

  De verloren levensjaren als gevolg van de pandemie zijn bovendien vijf keer zo hoog dan bij de griep.

  Het coronavirus heef ondertussen al miljoenen levens geëist. Maar om de volledige impact van de pandemie te begrijpen, moeten we volgens onderzoekers niet alleen het aantal sterfgevallen tellen. COVID-19 heeft namelijk ook de levens van vele mensen verkort. En in een nieuwe studie hebben ze berekend hoeveel levensjaren er door toedoen van het coronavirus verloren zijn gegaan.

  Hoe zit het?

  De maatstaf ‘verloren levensjaren’ berekent hoeveel jaren er verloren gaan als mensen vroegtijdig overlijden. Om dit te berekenen, kijken de onderzoekers naar hoe oud mensen waren toen ze overleden en in hoeverre hun leven door het virus beknot is. Oftewel: hoeveel levensjaren er door het virus verloren gaan.

  In de studie maakten de onderzoekers een schatting van de veranderingen in levensverwachting en de verloren levensjaren in het jaar 2020. Vervolgens vergeleken ze dit met historische trends tussen 2005 en 2019 in 37 midden- en hoge-inkomenslanden. De onderzoekers ontdekken dat tussen 2005 en 2019 de levensverwachting in alle onderzochte landen steeg. Maar in 2020 komt er aan die stijgende trend, abrupt een einde.

  Daling levensverwachting
  In 2020 vond er een duidelijke daling van de levensverwachting plaats, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dit gebeurde in bijna alle landen, met uitzondering van Nieuw-Zeeland, Taiwan en Noorwegen, waar de levensverwachting juist toenam. Verder ontdekten de onderzoekers geen verandering in levensverwachting in Denemarken, IJsland en Zuid-Korea. De grootste daling van de levensverwachting deed zich voor in Rusland (−2,33 bij mannen en −2,14 bij vrouwen), de Verenigde Staten (−2,27 bij mannen en −1,61 bij vrouwen), Bulgarije (−1,96 bij mannen en −1,37 bij vrouwen). ), Litouwen (-1,83 bij mannen en -1,21 bij vrouwen), Chili (-1,64 bij mannen) en Spanje (-1,11 bij vrouwen).

  Verloren levensjaren
  Vervolgens bestudeerden de onderzoekers het aantal verloren levensjaren. Het team ontdekte dat het aantal verloren levensjaren tussen 2005 en 2019 in de meeste landen afnam. Maar in 2020 gebeurde er iets opvallends: de verloren levensjaren waren in dit jaar in de meeste landen hoger dan verwacht. Alleen in Nieuw-Zeeland en Taiwan daalde het aantal verloren levensjaren. In IJsland, Zuid-Korea, Denemarken en Noorwegen veranderende het aantal verloren levensjaren ten opzichte van de voorgaande jaren niet.

  28 miljoen verloren levensjaren
  In 31 landen gingen echter in 2020 meer dan 222 miljoen levensjaren verloren. Dat is 28,1 miljoen meer dan verwacht. Bovendien was het aandeel vroegtijdige sterfgevallen onder mannen hoger dan onder vrouwen (17,3 miljoen mannen tegenover 10,8 miljoen vrouwen). De meeste levensjaren (per 100.000) gingen verloren in Rusland (7.020 bij mannen en 4.760 bij vrouwen), Bulgarije (7.260 bij mannen en 3.730 bij vrouwen), Litouwen (5.430 bij mannen en 2.640 bij vrouwen) en de Verenigde Staten (4.350 bij mannen en 2.430 bij vrouwen).

  Corona
  Volgens de onderzoekers is hier een duidelijke veroorzaker voor aan te wijzen. Want het team stelt dat de waargenomen daling van de levensverwachting en de 28 miljoen verloren levensjaren toegeschreven kunnen worden aan de coronapandemie. Dat er vergelijkbare of minder dan verwachte levensjaren verloren gingen in onder andere Nieuw-Zeeland en Taiwan, onderstreept volgens de onderzoekers dan ook hun succesvolle COVID-beleid. “Het toont het belang aan van een succesvol virus-beleid, inclusief gerichte en op de populatie gebaseerde interventies op het gebied van de volksgezondheid,” zo schrijven ze.

  Griep
  De onderzoekers vergeleken het aantal verloren levensjaren door toedoen van COVID-19 ook met het aantal verloren levensjaren door andere veelvoorkomende ziekten, zoals bijvoorbeeld de seizoensgriep. En daaruit blijkt dat COVID-19 verantwoordelijk is voor wel vijf keer meer verloren levensjaren dan tijdens een gemiddeld griepseizoen genoteerd wordt. Dit laat wederom zien dat COVID-19 niet zomaar een griepje is, maar juist veel dodelijker is.

  Hoewel de pandemie nog niet ten einde is, geeft het onderzoek ons alvast een beter beeld van de grote impact die COVID-19 wereldwijd heeft. Niet alleen is de impact van de pandemie op de mortaliteit groot als het gaat om absolute cijfers (volgens officiële cijfers is het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 over de hele wereld nu de 5 miljoen gepasseerd), maar ook als we kijken naar het aantal verloren levensjaren. De onderzoekers onderstrepen dat verdere monitoring nodig is om de ontwikkelingen te blijven volgen.

  Bronmateriaal

  "Pandemic linked with 5 times as many extra 'years of life lost', than for flu" - Scimex

  Afbeelding bovenaan dit artikel: visuals3Dde via Pixabay

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd