‘Coronavirus infecteerde in maart 80(!) keer meer Amerikanen dan gedacht’

Dit verandert onze kijk op de pandemie compleet.

De Verenigde Staten is wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. In het land zijn de meeste COVID-19-gevallen bekend en zo’n 120.000 Amerikanen zijn volgens de officiële bronnen aan het virus bezweken. Het zijn flinke cijfers. Maar onderzoekers komen nu met meer verontrustend nieuws. Want waarschijnlijk is het aantal besmettingen aan het begin van de uitbraak in de Verenigde Staten rigoureus onderschat.

Percentage
Veel wetenschappers hadden al hun vraagtekens gezet bij het aanvankelijke COVID-19-infectiepercentage. Dit percentage lag in de maand maart namelijk wel erg laag. In een nieuwe studie besloten onderzoekers de gegevens nogmaals aan een grondige inspectie te onderwerpen. Hierbij maakten ze gebruik van gegevens over influenza-achtige gevallen verzameld door het Center for Disease Control and Prevention over een periode van drie weken in de maand maart. “We hebben de gevallen van elke staat geanalyseerd om een schatting te kunnen maken van het aantal dat niet aan de normale griep toegeschreven kon worden,” legt onderzoeker Justin Silverman uit.

80 keer meer
De onderzoekers ontdekten een grote overmaat aan influenza-achtige gevallen die bovendien een perfecte correlatie vertoonden met de verspreiding van COVID-19 door het hele land. “Dit suggereert een veel grotere niet-gediagnosticeerde populatie dan aanvankelijk gedacht,” concludeert Silverman. In de laatste drie weken van maart zijn er 100.000 officiële COVID-19-gevallen gemeld. Maar de nieuwe schattingen van de onderzoekers tonen aan dat dit aantal in feite rond de 8,7 miljoen lag. Dit betekent dat het aantal vroege COVID-19-gevallen in de Verenigde Staten mogelijk 80 (!) keer hoger lag dan gedacht.

Verdubbeld
Maar dat is niet het enige. De onderzoekers kwamen er ook achter dat het aantal besmettingen bijna tweemaal zo snel was verdubbeld als oorspronkelijk werd aangenomen. “In eerste instantie konden we niet geloven dat onze schattingen juist waren,” gaat Silverman verder. “Maar we realiseerden ons dat de sterfgevallen in de Verenigde Staten elke drie dagen verdubbelden. Onze schatting van het infectiepercentage strookte met zo’n driedaagse verdubbeling sinds de eerste besmetting was gemeld in de staat Washington op 15 januari.”

Staten
De onderzoekers besloten eveneens het infectiepercentage voor elke afzonderlijke Amerikaanse staat in kaart te brengen. En ook deze bleek veel hoger te liggen dan aanvankelijk was gerapporteerd. In New York bijvoorbeeld, wees het model van de onderzoekers uit dat eind maart ten minste negen procent van de inwoners van de staat het virus onder de leden moet hebben gehad. Nadat de staat 3000 inwoners op antilichamen had getest, vonden ze inderdaad een infectiepercentage van 13,9 procent, wat neerkomt op 2,9 miljoen besmette New Yorkers.

De bevindingen veranderen volgens de onderzoekers onze kijk op de pandemie compleet. “Onze resultaten suggereren dat de overweldigende effecten van COVID-19 mogelijk minder te maken hebben met de dodelijkheid van het virus en juist meer met de snelheid waarmee het zich aanvankelijk kon verspreiden,” legt Silverman uit. Het betekent dat het coronavirus snel en onopgemerkt om zich heen heeft geslagen. Bovendien hebben ook meer mensen mildere symptomen ervaren dan eerder gedacht. “Dit leidde tot grote regionale uitbraken van het virus,” zegt Silverman. “En dat biedt een alternatieve verklaring voor het groot aantal sterfgevallen en de overvolle ziekenhuizen die we in bepaalde delen van de wereld hebben gezien.”

Bronmateriaal

"Initial COVID-19 infection rate may be 80 times greater than originally reported" - Penn State

Afbeelding bovenaan dit artikel: Orna Wachman via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd