Coronapatiënt die in de eerste week meer dan vijf symptomen vertoont, heeft grotere kans op Long COVID

Zelfs een milde COVID-19-infectie kan leiden tot langdurige, vervelende klachten zoals vermoeidheid en concentratieproblemen.

Een deel van de mensen die het coronavirus onder de leden heeft gehad, houdt last van langdurige klachten (Long COVID). Klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of kortademigheid kunnen soms zelfs maanden aanhouden. Er bestaan echter nog een tal van vragen rondom het optreden van Long COVID. Wie heeft bijvoorbeeld meer kans op de ontwikkeling ervan? En hoe vaak komt het precies voor?

Long COVID
De klachten die bij mensen met Long COVID kunnen optreden, zijn zeer divers. Vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid worden het vaakst genoemd, al kan iemand ook pijn krijgen op de borst, last hebben van spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Sommige van die klachten houden lang aan – soms zelfs tot zeven maanden – al kan de ernst in de loop van de tijd wel afnemen.

Vijf symptomen
In een nieuwe studie, gepubliceerd in Journal of the Royal Society of Medicine, besloten onderzoekers te achterhalen wie de grootste kans hebben op de ontwikkeling van Long COVID. Het team komt tot de ontdekking dat coronapatiënten die in de eerste week meer dan vijf COVID-symptomen vertonen het grootste risico lopen, ongeacht leeftijd of geslacht.

Milde klachten
Daarbij maakt het overigens niet uit hoe ernstig ziek iemand van corona was, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Ook milde klachten kunnen leiden tot Long COVID. Ruim 95 procent van de 1.741 deelnemers aan het LongCOVID-onderzoek van het RIVM die aangeven langdurig klachten te hebben na een coronabesmetting, had een milde COVID-infectie. Slechts vijf procent van de deelnemers die lang last bleef houden, is vanwege COVID-19 opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Veelvoorkomend
Helaas komt Long COVID veelvuldig voor. Ongeveer een derde van de mensen die een milde tot matige COVID-19-infectie onder de leden had, meldt zeven maanden later nog steeds last te hebben van langdurige klachten, zo blijkt uit Zwitsers onderzoek. Dit wijst erop dat het bij veel mensen erg lang duurt voordat ze volledig van een coronabesmetting hersteld zijn.

Verminderde kwaliteit van leven
Al met al wijzen deze onderzoeken uit dat een coronabesmetting nog lange tijd negatief kan na-ijlen, met alle gevolgen van dien. “Het kan leiden tot een aanhoudende verminderde kwaliteit van leven, een aanslag op de geestelijke gezondheid en werkproblemen,” vertelt onderzoeksleider Olalekan Lee Aiyegbusi. Toch is dit onderwerp relatief onderbelicht. “Mensen die met Long COVID leven, voelen zich over het algemeen in de steek gelaten,” gaat Aiyegbusi verder. “Ze krijgen vaak beperkt of tegenstrijdig advies. Meer dan een derde van de patiënten in één van onze bestudeerde onderzoeken meldt dat ze zich na acht weken nog steeds ziek voelden of zelfs in een slechtere toestand verkeerden dan aan het begin van de corona-infectie.”

Beter informeren
Volgens onderzoekers is het dan ook belangrijk dat hier verandering in komt. Coronapatiënten zouden bijvoorbeeld beter geïnformeerd moeten worden over de potentiële langetermijneffecten. Bovendien zouden artsen voormalige coronapatiënten in de gaten moeten blijven houden. “Het brede scala aan mogelijke symptomen en complicaties die patiënten met Long COVID ervaren, benadrukt de noodzaak van een dieper begrip van het klinische verloop van de aandoening,” stelt onderzoeker Melanie Calvert. “Er is dringend behoefte aan betere, meer geïntegreerde zorgmodellen om Long-COVID-patiënten te helpen.”

Hoewel de studies meer inzicht verschaffen in Long COVID, zijn we er nog lang niet. “Zowel de biologische mechanismen, als de reden waarom bepaalde mensen vatbaarder zijn, zijn nog onduidelijk,” merkt onderzoeker Shamil Haroon op. “Dit maakt het moeilijk om effectieve behandelingen te ontwikkelen. Het is dan ook van essentieel belang dat we snel handelen om deze problemen aan te pakken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd