Concentratie broeikasgassen bereikt recordhoogte

De concentratie CO2, methaan en lachgas in de atmosfeer stijgt nog steeds.

Dat blijkt uit een rapport van de World Meteorological Organization (WMO). Het rapport meldt dat de CO2-concentratie in de atmosfeer in 2017 gemiddeld uitkwam op 405.5 ppm (deeltjes per miljoen). Dat is aanzienlijk meer dan in 2015 (400.1 ppm) en 2016 (403.3 ppm). En ook de concentratie methaan en distikstofdioxide (ook wel bekend als lachgas) steeg. Daarnaast meldt de WMO dat ook het broeikasgas en ozonvernietiger trichloorfluormethaan weer aan een opmars bezig is.

De cijfers
De CO2-concentratie komt gemiddeld uit op 405.5 ppm. Daarmee ligt die concentratie 46% hoger dan in pre-industriële tijden (voor 1750). De toename die van 2016 tot 2017 werd gezien, is vergelijkbaar met de toenames die we in het afgelopen decennium van jaar tot jaar zagen. Alleen de toename die van 2015 tot 2016 werd gemeten, vormt daarop een uitzondering. In de laatstgenoemde periode steeg de CO2-concentratie heel sterk door El Niño die met name in tropische gebieden droogte veroorzaakte, wat er weer toe leidde dat bossen en vegetatie minder CO2 opnamen. De concentratie methaan ligt nu op zo’n 1859 deeltjes per miljard: 257% hoger dan in pre-industriële tijden. De concentratie lachgas bereikte 329.9 deeltjes per miljard: 122% meer dan in pre-industriële tijden.

Klimaat
De stijgende concentratie broeikasgassen heeft een enorm effect op het klimaat. En hoewel er op het moment veel aandacht is voor klimaatverandering en we een redelijk goed beeld hebben van wat we moeten doen om de opwarming van de aarde niet uit de hand te laten lopen, lukt het ons tot op heden niet om de uitstoot ook echt terug te dringen. En dat moet wel gebeuren, zo benadrukt Petteri Taalas, namens de WMO. “De wetenschap is duidelijk. Zonder snelle afnames van CO2 en andere broeikasgassen zal het klimaat steeds meer vernietigende en onomkeerbare effecten hebben op het leven op aarde (…) De laatste keer dat de aarde een vergelijkbare CO2-concentratie kende, was 3 tot 5 miljoen jaar geleden, toen was het 2 tot 3 graden warmer en lag de zeespiegel zo’n 10 tot 20 meter hoger dan nu.”

IPCC-rapport
Het rapport van de WMO – aangeduid als het WMO Greenhouse Gas Bulletin – volgt kort op een speciaal klimaatrapport van het IPCC. In dat rapport boog men zich over de vraag of het mogelijk is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken (dat is de ambitieuzere doelstelling die landen wereldwijd zich in het Parijse klimaatakkoord hebben gesteld). Het goede nieuws is dat het IPCC het mogelijk acht om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Maar dan moet de netto CO2-uitstoot rond 2050 0 zijn. Dat wil zeggen dat we in 2050 niet meer C02 uit mogen stoten dan koolstofputten – denk aan bossen of door mensen gebouwde systemen die CO2 afvangen – aan de atmosfeer onttrekken. Daar gaan we – zeker als we onze uitstoot niet snel terugdringen – een hele kluif aan krijgen. Maar het IPCC-rapport geeft ons alle reden om die ambitieuze doelstelling na te streven. Zo blijkt uit het rapport ook dat we de nadelige effecten die klimaatverandering op ons welzijn en de natuur kan hebben, flink begrenzen door de opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken. “Elke fractie van een graad opwarming doet ertoe, en datzelfde geldt voor elke ppm broeikasgassen,” benadrukt Elena Manaenkova, verbonden aan de WMO.

“Het nieuwe speciale IPCC-rapport over een opwarming van 1,5 graad Celsius laat zien dat een flinke en snelle reductie van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in alle lagen van de samenleving en economie nodig is,” voegt Hoesung Lee, namens het IPCC, toe. “Het WMO Greenhouse Gas Bulletin laat een stijgende lijn zien in de concentratie broeikasgassen en onderstreept hoe urgent de emissiereducties zijn.”

Bronmateriaal

"
Greenhouse gas levels in atmosphere reach new record
" - World Meteorological Organization
Afbeelding bovenaan dit artikel: jwvein / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd