Cocktail van medicijnen kan einde inluiden voor olifantsziekte

Een combinatie van drie medicijnen kan de ziekte – die een miljard mensen wereldwijd bedreigt – veel sneller de wereld uit helpen.

De olifantsziekte (ook wel elefantiase genoemd) wordt veroorzaakt door parasitaire wormen die verspreid worden door muggen. De ziekte kan het lymfestelsel aantasten en leiden tot zwelling van de armen, benen en geslachtsdelen. Uiteindelijk kunnen mensen zo gehandicapt raken. Vaak resulteert de ziekte tevens in psychische problemen. Ook is het niet ongewoon dat patiënten in een sociaal isolement terechtkomen. Naar schatting leven ongeveer één miljard mensen wereldwijd onder de dreiging van de ziekte. Je moet dan onder meer denken aan mensen in India en Indonesië.

Combinatie van drie medicijnen
Op het moment kan de ziekte alleen worden bestreden door mensen vele malen met verschillende medicijnen te behandelen. Recent onderzoek suggereert echter dat een combinatie van drie medicijnen veel effectiever is en de wormen sneller doodt. De behandeling kan de ziekte voorkomen en sneller behandelen. Grote vraag was echter: hoe vaak moet deze cocktail van medicijnen worden toegepast en welke impact heeft deze vervolgens op de ziekte?

Twee tot drie keer
Met behulp van drie onafhankelijk van elkaar ontwikkelde modellen zijn onderzoekers dat nu nagegaan. En de resultaten zijn zeer bemoedigend. Zo hoeft de cocktail van medicijnen veel minder vaak – slechts twee tot drie keer – te worden toegediend om succesvol te zijn. Dat de behandeling minder vaak toegepast hoeft te worden dan bestaande behandelingen en tevens effectiever is, is met name goed nieuws voor de armere landen. Juist in deze landen lopen mensen een grote kans om de ziekte op te lopen, maar zijn de financiële middelen om de ziekte te bestrijden, beperkt.

Het betekent echter wel dat alle mensen in een risicogebied – dus ook mensen die in gebieden leven die minder makkelijk toegankelijk zijn – behandeld moeten worden, zo benadrukken de onderzoekers. “Deze nieuwe wijze van behandelen kan het aantal keren dat er behandeld moet worden, terugbrengen, maar alleen als het behandelingsprogramma goed gerund wordt,” vertelt onderzoeker Wilma Stolk. “Zelfs met de beste behandeling is het elimineren van de ziekte lastig als mensen herhaaldelijk niet deelnemen aan de behandeling.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd