Cocaïne heeft mogelijk beperkt effect op moeders

Ratten die al eens jongen hebben gehad zijn veel minder snel onder invloed van cocaïne dan vrouwelijke ratten die nog nooit jongen op de wereld hebben gezet. Het wijst erop dat moederschap invloed heeft op het effect dat cocaïne op de dieren heeft.

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze een aantal ratten cocaïne toedienden. Ze waren vooral geïnteresseerd in de mate waarin de dieren high werden. Dat high worden, wordt mede mogelijk gemaakt doordat het brein een chemisch stofje vrij laat komen: dopamine. Uit de experimenten blijkt dat ratten die al moeder zijn, na het gebruik van cocaïne minder dopamine aanmaken dan ratten die nog geen jongen hebben. “Hoewel er minder dopamine vrijkwam in de aanliggende kern van moederratten, was het gedrag van de dieren in reactie op de cocaïne vergelijkbaar met of zelfs sterker dan de reacties van ratten die geen moeder waren,” vertelt onderzoeker Jill Becker. “Dat wijst erop dat het brein van moeders ook wat langetermijnveranderingen doormaakte.”

Stress
Ook stress bleek invloed te hebben op het effect van cocaïne. Moederratten die aan veel stress werden blootgesteld waren veel minder sterk geneigd om hard te werken voor een dosis cocaïne dan gestreste ratten die geen moeder waren of moederratten die niet aan stress zijn blootgesteld. Gestreste moederratten waren wel sterker geneigd om cocaïne te gebruiken wanneer ze er gemakkelijk aan konden komen.

WIST U DAT…

…Nederland in de Eerste Wereldoorlog rijk is geworden dankzij de Nederlandsche Cocaïnefabriek?

Behandeling
Het onderzoek is interessant. Het suggereert namelijk dat moeder worden ervoor zorgt dat de reactie van een vrouw op cocaïne verandert. En dat maakt het behandelen van een cocaïneverslaving iets complexer. Want als niet iedereen ongeveer op dezelfde manier op cocaïne reageert, is een universele behandeling van een verslaving blijkbaar ook niet altijd even effectief.

Meer onderzoek
“Hoewel we het mechanisme dat deze verschillen kan verklaren nog niet geïdentificeerd hebben, suggereren de verschillen wel dat het beloningssysteem en het netwerk in het brein dat door cocaïne wordt beïnvloed verandert door het moederschap,” vertelt onderzoeker Jennifer Cummings. “De volgende stap is achterhalen hoe factoren zoals veranderingen in de hormonen tijdens de zwangerschap en het prille moederschap en de ervaringen van het zorgen voor nageslacht, ieder voor zich bijdragen aan deze reactie.” De onderzoekers willen dat gaan uitzoeken door ratten te bestuderen die jongen hebben gekregen en verzorgd en de resultaten te vergelijken met ratten die wel jongen hebben gekregen, maar ze niet hebben opgevoed. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen het effect dat hormonen en het effect dat ervaringen die voortkomen uit het moederschap eventueel op cocaïnegebruik heeft.

De experimenten beperken zich tot op heden tot ratten. Hoewel de verschillen tussen mensen en ratten groot zijn, biedt experimenteren met de dieren wel mogelijkheden om aanknopingspunten voor onderzoek onder mensen te vinden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd